ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie § 18b, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26.05.2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem Burmistrz Nowego informuje o zamiarze wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków następujących kart adresowych:

1.     Bochlin, dawny zespół dworski: owczarnia – budynek uległ spaleniu około 2005 roku.

2.     Kończyce, dawny zespół dworski: spichlerz – budynek rozebrano.

3.     Nowe, ul. Dworcowa dawny dworzec kolejowy - obecnie magazyn. Budynek rozebrany, w jego miejsce postawiono  nowy.  

 

Planowane wyłączenie kart ze zbioru kart Gminnej Ewidencji Zabytków nastąpi po 30.10.2022 roku.         

 

 

 

                                                                       Czesław Woliński

                                                                       Burmistrz Nowego