HARMONOGRAM

        posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nowem

     styczeń 2023 r.

 

 

 

Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

12.01.2023 r. godz. 1430     (Urząd Gminy sala nr 17)

 

Tematy:

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej.

 

 

Nadzwyczajna LIV sesja Rady Miejskiej w Nowem 12 stycznia 2023 r. godz. 1500

(sala posiedzeń Urzędu Gminy w Nowem)