HARMONOGRAM

posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nowem

marzec 2024 r.

 

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

06.03.2024 r. godz. 1530  (Urząd Gminy w Nowem, sala nr 17)

Tematy:

1.       Rozpatrzenie wniosku Przedsiębiorstwa Usług Miejskich sp. z.o.o w Nowem z dnia 22.01.2024 r. (nr w dzienniku podawczym 396/24, data wpływu do Urzędu Gminy 22.01.24 r.)

2.       Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej

20.03.2024 r. godz. 1345  (Urząd Gminy w Nowem, sala nr 17)

Tematy:

1.      Zapoznanie się z Kalendarzem Imprez Kulturalnych i Sportowych w Gminie Nowe na 2024 r.

2.      Ocena działalności Gminnej Przychodni w Nowem za 2023 r.

3.      Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem za 2023 rok.

4.      Ocena zasobów pomocy społecznej.

5.      Informacja Kierownika ŚDS na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowem za 2023 rok.

6.      Podsumowanie pracy Komisji podczas kadencji w latach 2018 – 2024.

7.      Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

8.      Sprawy bieżące.

 

LXIX sesja Rady Miejskiej w Nowem 27 marzec 2024 r. godz. … .

Sala posiedzeń, Urząd Gminy Nowe.