W dniu 02 sierpnia 2021r. Gmina Nowe ogłosiła postępowanie na zadanie Budowa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Nowe - Twarda Góra. dokumentację na to zadanie można znaleźć pod linkiem https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/44b16111-94c4-4332-ae49-0ff7f20f71f7