Nowe, dnia 13 listopada 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.182.2020.MC

                                                               

 

 

Zamawiający informuje, ze dokonuje zmiany w zapytaniu ofertowym na zadanie: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnej zgody administracyjnej (zgłoszenia/prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę) dla inwestycji „Przebudowę ulicy Nowej w Nowem.”

 

 

 W ogłoszeniu jest:

8.     Miejsce, termin i sposób składania ofert

1)        ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) do dnia 16 listopada 2020r. do godziny 10:00 w Biurze Obsługi  Interesanta Urzędu Gminy Nowe, pok. nr 5, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe . Biuro Obsługi Interesanta jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-15, piątek 8-14.

 

W ogłoszeniu powinno być:

 

8.     Miejsce, termin i sposób składania ofert

1)    ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) do dnia 20 listopada 2020r. do godziny 10:00 w Biurze Obsługi  Interesanta Urzędu Gminy Nowe, pok. nr 5, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe . Biuro Obsługi Interesanta jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-15, piątek 8-14.

 

 

 

 

 

                                                                                                Burmistrz Nowego

 

                                                                                                 Czesław Woliński