obrazek

Nowe, dnia 9 czerwca 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.79.2020.MP(PP)

 

Otrzymują według rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w ramach zapytania ofertowego pn. „Zakup i dostawa laptopów dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Nowe w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000,00 euro. 

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych oraz niepodlegających odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena = 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia  wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zestawienie punktacji przyznanej złożonym ofertom:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena (brutto)/kpl

Przyznana punktacja

Uwagi

1.

KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

65 091,60

100,00

-

2.

Krzysztof Lech prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U „HORYZONT” Krzysztof Lech

ul. 11-listopada 21

38-300 Gorlice

65 436,00

99,47

-

3.

iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51

43-300 Bielsko- Biała

67 674,60

96,18

-

4.

AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski

ul. Kostrzewskiego 16

62-010 Pobiedziska

68 466,72

95,07

-

5.

Pestar Sp. z o.o.

ul. Iwaszkiewicza 15

83-200 Starogard Gdański

69 720,00

93,36

-

6.

Perceptus Sp. z o.o.

ul. Drzewna 30/2A

65-140 Zielona Góra

80 073,00

81,29

-

7.

Patrycja Pokornicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Salon Komputerowy PC- Market Patrycja Pokornicka

ul. Włodka 3

86-300 Grudziądz

83 344,80

78,10

-

8.

Wilanka Sp. z o.o.

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

-

-

Oferta odrzucona

Dziękujemy za złożone oferty.

Zgodnie ust. 10 pkt 1 zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie do 7 dni od dnia przesłania niniejszej informacji tj. do dnia 16 czerwca 2020r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Zamawiający informuje, iż na postawie ust. 5 pkt 1 zapytania ofertowego odrzuca ofertę złożoną przez Wilanka Sp. z o.o. ul. Lindleya 16 02-013 Warszawa.  

     Zamawiający w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego określił minimalne wymagania wobec komputerów przenośnych. Jednym z wymagań był procesor segmentu mobilnego, osiągający wynik min. 4200 punktów w teście PassMark CPU Mark według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Wskazany wyżej Wykonawca zaproponował procesor AMD Ryzen 3 2200U, który na dzień 05.06.2020r. osiągnął wynik 3627 punktów. Tym samym oferowany produkt nie spełnia minimalnych wymagań Zamawiającego, a wskazana oferta podlega odrzuceniu.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński