obrazek

Nowe, dnia 05 czerwca 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.79.2020.MP(PP)

 

 

Fundacja Aktywizacji i Integracji

ul. Kościuszki 2

86-170 Nowe

 

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe z dnia 15 maja 2020r. pn. „Zakup i dostawa laptopów dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Nowe w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

 

 

 

Pytanie nr 1:

„W związku z zapytaniem ofertowym "Zakup i dostawa laptopów dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Nowe w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" prosimy o odpowiedź, czy laptopy mogą posiadać 1 port USB 2.0, przy czym będą posiadać 2 porty USB 3.0? Czy laptopy mogą posiadać czytnik kart microSD zamiast SD?”.

 

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie ze specyfikacją Zamawiający wymaga, aby sprzęt posiadał minimum 2 x USB 2.0. Jeżeli zaoferują Państwo 1 x USB 2.0 i 2 x USB 3.0, minimalny warunek zostanie spełniony. Laptopy muszą posiadać czytnik kart SD, nie dopuszczamy czytnika microSD.

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński