obrazek

Nowe, dnia 29 maja 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.74.2020.MP(PP)

 

Otrzymują według rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w ramach zapytania ofertowego pn. „Zakup i dostawa laptopów dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Nowe w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000,00 euro. 

 

Zamawiający informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński