obrazek

 

Nowe, dnia 27 maja 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.74.2020.MP(PP)

 

Otrzymują według rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PRZYTĄPIENIU DO POWTÓRZONEJ CZYNNOŚCI BADANIA OCENY OFERT

w ramach zapytania ofertowego pn. „Zakup i dostawa laptopów dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Nowe w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000,00 euro. 

Zamawiający informuje o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty  Wykonawcy:

 

iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51

43-300 Bielsko- Biała

 

UZASADNIENIE

Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności uznając, wniesione odwołanie jednego z Wykonawców- Salony Komputerowe PC-MARKET ul. Włodka 3 86-300 Grudziądz o niespełnieniu warunków specyfikacji (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) przez firmę  iCOD.pl Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko- Biała. Gmina Nowe jako Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru  najkorzystniejszej oferty oraz przystąpienia do powtórzonej czynności badania ofert złożonych w ramach przedmiotowego postępowania.

 

Ponowne rozstrzygnięcie zostanie ogłoszone po wykonaniu powtórzonych czynności badania oceny ofert.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński