obrazek

Nowe, dnia 27 maja 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.74.2020.MP(PP)

 

Otrzymują według rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w ramach zapytania ofertowego pn. „Zakup i dostawa laptopów dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Nowe w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000,00 euro. 

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych oraz niepodlegających odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena = 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51

43-300 Bielsko- Biała

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia  wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zestawienie punktacji przyznanej złożonym ofertom:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena (brutto)/kpl

Przyznana punktacja

Uwagi

1.

iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51

43-300 Bielsko- Biała

66 021,48

100,00

-

2.

AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski

ul. Kostrzewskiego 16

62-010 Pobiedziska

70 085,40

94,20

-

3.

Pestar Sp. z o.o.

ul. Iwaszkiewicza 15

83-200 Starogard Gdański

72 240,00

91,39

-

4.

Wilanka Sp. z o.o.

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

82 001,64

80,51

-

5.

SeMaBiCOM Sp. z o.o.

ul. Puławska 45a lok. 28

05-500 Piaseczno

82 656,00

79,88

-

6.

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „BMS” Sp. J. Z. Bielecki

ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyn

86 375,52

76,44

-

7.

Patrycja Pokornicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Salon Komputerowy PC- Market Patrycja Pokornicka

ul. Włodka 3

86-300 Grudziądz

97 465,20

67,74

-

8.

Krzysztof Lech prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U „HORYZONT” Krzysztof Lech

ul. 11-listopada 21

38-300 Gorlice

-

-

Oferta złożona po terminie

Dziękujemy za złożone oferty.

Zgodnie ust. 10 pkt 1 zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie do 7 dni od dnia przesłania niniejszej informacji tj. do dnia 03 czerwca 2020r.

 

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński