obrazek

Nowe, dnia 21 maja 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.74.2020.MC(PP)                    

        

                                                                       Wykonawcy ubiegający się o wykonanie zadania

 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia  15 maja 2020r. dla zadania:

 „Zakup i dostawa laptopów dla Szkół podstawowych z terenu Gminy Nowe w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.”

 

 

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne, rozwiązanie polegające na dodaniu do zaoferowanego notebooka dodatkowego konwertera umożliwiającego wyprowadzenie złącza RJ-45? Biorąc pod uwagę najnowsze trendy, gdzie renomowani producenci decydują się wyłącznie na komunikację bezprzewodową jako standard urządzeń mobilnych, a tam gdzie jest taka potrzeba umożliwiają połączenia kablowe z wykorzystaniem przejściówek i adapterów do RJ-45, zwracamy się z prośbą jak powyżej. Umożliwi to zaoferowanie sprzętu większej liczbie producentów, nie wykluczając nikogo. Powyższa prośba stoi w zgodzie ze stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji oraz UZP. Ministerstwo w swoich wytycznych wskazuje na to by laptop miał port 1Gbit LAN (RJ-45) przy czym nie wskazuje na to by był to port wbudowany w korpus laptopa, stąd nasze pytanie czy akceptujecie Państwo rozwiązanie oparte na adapterach (przejściówkach)?

Pytanie nr 4. „Czy Zamawiający dopuści jako równoważny procesor AMD Ryzen 3, który to charakteryzuje się wydajnością mierzoną według popularnego benchmarku CPU Mark https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html na porównywalnym poziomie jak procesor firmy Intel Core i3?”

Pytanie nr 5. „Czy Zamawiający byłby uprzejmy doprecyzować jakiej rozdzielczości matrycy oczekuje? Pragniemy nadmienić, że istnieje możliwość dostarczenia przestarzałej technologii tj. matrycy w rozdzielczości HD (1366x768), która to może być przyczyną pogorszenia komfortu pracy użytkownika, obniżeniu ergonomii pracy, zawężeniu obszaru roboczego niektórych aplikacji (np. Office 2013, 2016, 2019, Office 365, pakietu Adobe i innych aplikacji biurowych) oraz ma zasadniczy wpływ przy długotrwałym wpatrywaniu się w ekran na zmęczenie wzroku ze względu na fakt, że generowany obraz jest mniej wyraźny/czytelny.”

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3. Port RJ-45 musi być wbudowany i nie może działać na zasadzie dodatkowego konwertera/przejściówki.

 

Odpowiedź na pytanie nr 4. Zamawiający dopuszcza procesor AMD Ryzen 3, jeśli spełnia wymogi specyfikacji (załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego).

 

Odpowiedź na pytanie nr 5. Zdaniem Zamawiającego specyfikacja (załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego) dokładnie określa parametry matrycy: "ekran 15,6" o rozdzielczości FHD 1920x1080 ...".

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński