obrazek

Nowe, dnia 21 maja 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.74.2020.MC(PP)                    

        

                                                                       Wykonawcy ubiegający się o wykonanie zadania

 

 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia  15 maja 2020r. dla zadania:

 „Zakup i dostawa laptopów dla Szkół podstawowych z terenu Gminy Nowe w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.”

 

 

Pytanie nr 2. „Czy dopuszczają Państwo nagrywarkę DVD-RW zewnętrzną zasilaną z portu USB? Wg specyfikacji technicznej oczekują Państwo nagrywarki wbudowanej, jednak większość producentów w nowych laptopach zaprzestała produkcji z wbudowaną nagrywarką. W chwili obecnej około 98% nowych laptopów jest bez napędu wewnętrznego. Jeżeli dopuszczą Państwo napęd zewnętrzny typu nagrywarka DVD-RW USB to pozytywnie to wpłynie na konkurencyjność oraz cenę oferowane sprzętu.”

 

Odpowiedź nr 2. Zamawiający informuje, iż nagrywarka musi być integralną częścią laptopa i nie może być dołączana jako oddzielne urządzenie.

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński