Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok

Styczeń:

1.     Przygotowanie planu pracy Komisji na I kwartał 2024 r.

2.     Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

3.     Sprawy bieżące.

 

Luty / Marzec:

1.     Zapoznanie się z Kalendarzem Imprez Kulturalnych i Sportowych w Gminie Nowe na 2024 r.

2.     Ocena działalności Gminnej Przychodni w Nowem za 2023 r.

3.     Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem za 2023 rok.

4.     Ocena zasobów pomocy społecznej.

5.     Informacja Kierownika ŚDS na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowem za 2023 rok.

6.     Podsumowanie pracy Komisji podczas kadencji w latach 2018 – 2024.

7.     Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

8.     Sprawy bieżące.