Nowe, dnia 06 stycznia 2019r.

 

Nasz znak: IKS.271.3.2019.MC

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Dotyczy: Zapytanie ofertowe na Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie Rewitalizacja Filii Centrum Kultury w Rychławie.

 

 

           

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku o wartości poniżej 30 000 € (Euro).

       Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych oraz niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

                                                                      LMD – Invest

Łukasz Dymura

                                                                      UL. Rogali 13/2

84-200 Wejherowo

 

     

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Wykaz złożonych ofert

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Data złożenia oferty

Cena zł brutto

Punkty

1.

Spółdzielnia Obsługi Inwestycji ”DOMPIL”

64-920 Piła

Ul. Sikorskiego 33

28.01.2019

47 355,00zł

92,21pkt.

2.

Nadzory i Doradztwo Budowlane Grzegorz Łopatowski

83-140 Gniew

Ul. Wiślana 1a/9

31.01.2019

67 650,00zł

64,55pkt.

3.

LMD-Invest Łukasz Dymura

84-200 Wejherowo

Ul. Rogali 13/2

29.01.2019

43 665,00zł

100pkt.

4.

„VITARO” Sp. z o.o.

00-116 Warszawa

Ul. Świętokrzyska 30/63

31.01.2019

97 170,00zł

44,94pkt.

5.

Archenika Sp. z o.o.

61-413 Poznań

Ul. Hugona Kołłątaja 8

31.01.2019

63 960,00zł

68,27pkt.

 

 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż umowa zostanie podpisana w ciągu 10 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

                                                                                                    Burmistrz Nowego

 

                                                                                                     Czesław Woliński