Nowe, dnia 02 stycznia 2019r.

 

Nasz znak: IKS.271.94.2018.MC

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Dotyczy: Zapytanie ofertowe „Dostawa nowych artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz druków akcydensowych wg załączonej grupy asortymentowej.”

 

 

           

     Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku o wartości poniżej 30 000 € (Euro).

      

    Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych oraz niepodlegających odrzuceniu ofert na część I zadania „ Dostawa artykułów biurowych” na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena = 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

 

PARTNER XXI – PIK Sp. z o.o.

Ul. Fordońska 246

85 -766 Bydgoszcz

                                                                              

     

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

 

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Lp.

Nazwa firmy Wykonawcy

Adres firmy Wykonawcy

Cena 100% (brutto)

Punktacja Cena

Kol. 1

Kol. 2

Kol. 3

Kol. 4

Kol. 5

1.

PARTNER XXI-PIK

Sp.z o.o.

Ul. Fordońska 246

85-766 Bydgoszcz

2 169,98 zł

100 pkt.

2.

Przedsiębiorstwo Prywatne LECH-TECH Marian Lewandowski

Ul. Dąbrowskiego 9A

86-300 Grudziądz

2 345,66 zł

92,51 pkt.

 

 

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych oraz niepodlegających odrzuceniu ofert na część II zadania „Dostawa materiałów eksploatacyjnych” na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 100% zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

SIGMA Joanna Rąpała

Ul. Bałtycka 7/9

74-500 Chojna

                                           

                                                                 UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

Nazwa firmy Wykonawcy

Adres firmy Wykonawcy

Cena 100% (brutto)

Punktacja Cena

Kol. 1

Kol. 2

Kol. 3

Kol. 4

Kol. 5

1.

SIGMA Joanna Rąpała

Ul. Bałtycka 7/9,

74-500 Chojna

4 370,19 zł

100 pkt.

2.

PARTNER XXI-PIK

Sp.z o.o.

Ul. Fordońska 246

85-766 Bydgoszcz

5 265,63 zł

82,99 pkt.

3.

Przedsiębiorstwo Prywatne LEW-TECH Marian Lewandowski

Ul. Dąbrowskiego 9A

86-300 Grudziądz

5 131,56 zł

85,16 pkt.

4.

GLOBO GROUP

 Jacek Kania, Grzegorz Kania

Ul. Magazynowa 5

25 -565 Kielce

5 106,96 zł

85,57 pkt.

5.

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i

Petlak Sp. jawna

Ul. Wólczańska 66

90-516 Łódź

4 564,53 zł

95,74 pkt.

 

 

 

 

 

 

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych oraz niepodlegających odrzuceniu ofert na część III zadania „ Dostawa druków akcydensowych” na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena = 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

 

PPHU DRUK Piotr Lewicki

Ul. Przasnyska 11 lok. U1B

01 – 756 Warszawa

                                                                              

     

 

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

Nazwa firmy Wykonawcy

Adres firmy Wykonawcy

Cena 100% (brutto)

Punktacja Cena

Kol. 1

Kol. 2

Kol. 3

Kol. 4

Kol. 5

1.

PPHU DRUK Piotr Lewicki

Ul. Przasnyska 11 lok. U1B

01 -756 Warszawa

176,51 zł

100 pkt.

2.

PARTNER XXI-PIK

Sp.z o.o.

Ul. Fordońska 246

85-766 Bydgoszcz

342,51 zł

51,53 pkt.

 

 

 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż umowa zostanie podpisana w ciągu 14 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

                                                                                               Burmistrz Nowego

 

                                                                                               Czesław Woliński