W dniach 22.08.2018 r. -14.09.2018 r. przeprowadzona została kontrola przez KPUW w Bydgoszczy dotycząca prawidłowości wykorzystania przez jednostkę dotacji udzielonych z budżetu Wojewody oraz prawidłowość pobierania i rozliczania dochodów budżetowych związanych z realizacją niektórych zadań z zakresu administracji rządowej.