Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowem, informuje o nadzwyczajnej XXXIV sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się dnia 23 lipca 2021 roku o godz. 11-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowem.

 

 

1. Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Nowe na rok 2021 .

 

 

Z uwagi na obowiązywanie stanu epidemii, ze względu na wzajemne bezpieczeństwo i zdrowie apeluję o nieuczestniczenie mieszkańców w sesji.

Transmisja sesji Rady Miejskiej dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl w zakładce Organy – Rada Miejska - Transmisja Sesji Rady Miejskiej i sesje archiwalne  oraz na stronie www.gminanowe.pl w zakładce –Moja Gmina.