Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowem informuje, że XXXVII sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia 27 października 2021 roku o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowem.

W programie sesji przewiduje się między innymi:

 

1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Nowem za III kwartał 2021 roku.

2. Sprawozdanie z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.

3. Informację na temat sprawozdania Dyrektora Gminnej Przychodni w Nowem o realizacji zadań w zakresie profilaktyki. 

4. Ocenę funkcjonowania szkół podstawowych i przedszkola. Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

- określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowe,

- zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2021.

 

Z uwagi na obowiązywanie stanu epidemii, ze względu na wzajemne bezpieczeństwo i zdrowie apeluję o nieuczestniczenie mieszkańców w sesji.

Transmisja sesji Rady Miejskiej dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl w zakładce Organy – Rada Miejska - Transmisja Sesji Rady Miejskiej
i sesje archiwalne
  oraz na stronie www.gminanowe.pl w zakładce –Moja Gmina.