„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

                                                                                             

 

Nowe, dnia 26 października 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.63.2018.MC

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Dotyczy: Zapytanie ofertowe „Budowa dwóch siłowni zewnętrznych w Rychławie i w Nowem.”

 

 

           

     Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku o wartości poniżej 30 000 € (Euro).

      

    Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych oraz niepodlegających odrzuceniu ofert na część I zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w Rychławie” na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 90% oraz doświadczenie  = 10%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

 

MAGIC GARDEN Sp. z o.o.

Ul. Wyszyńskiego 60A

88 -170 Pakość

                                                                              

     

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

      l.p.

Nazwa firmy wykonawcy

Adres wykonawcy

Sposób oceny ofert

Punktacja

Łączna punktacja

Cena (90%)

Doświadczenie (10%)

Cena

Doświadczenie

kol. 1

Kol. 2

Kol. 3

Kol. 4

Kol. 5

Kol. 6

Kol. 7

Kol. 8

1.

NOVUM Sp.z o.o., Sp. komandytowa

ul. Chrobrego 1,

12-100 Szczytno

64 320,00 zł

2 zadania na min. 25 000,00

41,82

10

51,82

2.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe

49 287,58 zł

1 zadanie na min.25 000,00

54,57

5

59,57

3.

Archiformacja Pracownia Architektoniczna

 

Ul. R. Dmowskiego 22,

63-000 Środa Wlkp.

42 900 zł

2 zadania na min. 25 000,00

62,70

10

72,70

4.

Atut Tomasz Skiba

 

Ul. Leśmiana 5,

62-050 Mosina

Oferta odrzucona

-

-

-

-

5.

FHU HUSE Sebastian Hulbój

 

Ul. Zielona 6,

43-300 Bielsko– Biała

Oferta odrzucona

-

-

-

-

6.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

 

Ul. 3 Maja 85,

37-500 Jarosław

73 262,96 zł

2 zadania na min. 25 000,00

36,71

10

46,71

7.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MEVIUS” Mateusz Cichowski

 

Majdan Brzezicki 42,

21-050 Piaski

44 216,24 zł

2 zadania na min. 25 000,00

60,83

10

70,83

9.

„PT”s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski

 

Ul. Marynarki Polskiej 96,

80-557 Gdańsk

Oferta odrzucona

-

-

-

-

8.

MAGIC GARDEN Sp. z o.o.

 

 

Ul. Wyszyńskiego 60A,

88-170 Pakość 

29 886,16 zł

2 zadania na min. 25 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

90

10

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych oraz niepodlegających odrzuceniu ofert na część II zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w Nowem” na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 90% oraz doświadczenie = 10% zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

                                            Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

 

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

                                                                              

     

UZASADNIENIE

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

      l.p.

Nazwa firmy wykonawcy

Adres wykonawcy

Sposób oceny ofert

Punktacja

Łączna punktacja

Cena (90%)

Doświadczenie (10%)

Cena

Doświadczenie

kol. 1

Kol. 2

Kol. 3

Kol. 4

Kol. 5

Kol. 6

Kol. 7

Kol. 8

1.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe

65 372,30 zł

1 zadanie na min.25 000,00

90

5

95

2.

Archiformacja Pracownia Architektoniczna

 

Ul. R. Dmowskiego 22,

63-000 Środa Wlkp.

69 900,00 zł

2 zadania na min. 25 000,00

84,17

10

94,17

3.

Atut Tomasz Skiba

 

Ul. Leśmiana 5,

62-050 Mosina

Oferta odrzucona

-

-

-

-

4.

FHU HUSE Sebastian Hulbój

 

Ul. Zielona 6,

43-300 Bielsko– Biała

Oferta odrzucona

-

-

-

-

5.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

 

Ul. 3 Maja 85,

37-500 Jarosław

79 576,14 zł

2 zadania na min. 25 000,00

73,96

10

83,96

6.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MEVIUS” Mateusz Cichowski

 

Majdan Brzezicki 42,

21-050 Piaski

70 699,10 zł

2 zadania na min. 25 000,00

83,22

10

93,22

7.

„PT”s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski

 

Ul. Marynarki Polskiej 96,

80-557 Gdańsk

97 662,00 zł

2 zadania na min. 25 000,00

60,24

10

70,24

8.

MAGIC GARDEN Sp. z o.o.

 

 

Ul. Wyszyńskiego 60A,

88-170 Pakość 

73 973,29 zł

2 zadania na min. 25 000,00

79,54

10

89,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż umowa zostanie podpisana w dniu 31 października 2018r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Nowem, Pl. Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, pokój nr 12.

 

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

                                                                                         Burmistrz Nowego

 

                                                                                         Czesław Woliński