Nowe, dnia 20 sierpnia 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.46.2018.MC(PP)

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: „Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych”.

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 1579), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 € (Euro).

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert, na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

1. Dostawa Agregatu prądotwórczego trójfazowego o mocy 7-9kW napędzanego silnikiem spalinowym 4-suwowym - Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „SPRZĘT-POŻ” Irena, Krzysztof Zając spółka jawna, ul. Władysława Jagiełły 17E, 45-920 Opole

 

2. Dostawa Agregatu prądotwórczego jednofazowego Honda EA 3000 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SUPRON

 

3. Dostawa Masztu oświetleniowego LED 3x60W – 3 sztuki - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SUPRON 1” SPÓŁKA JAWNA, Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz

 

4. Dostawa Pilarki do drewna Stihl MS 661 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SUPRON 1” SPÓŁKA JAWNA, Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz

 

5. Dostawa Pilarki do drewna Stihl MS 391 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SUPRON 1” SPÓŁKA JAWNA, Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz

 

6. Dostawa Teleskopowego bosaka dielektrycznego, złożony minimalna długość 2,0 m rozsunięty powyżej 3,70m - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SUPRON 1” SPÓŁKA JAWNA, Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz

 

7. Dostawa Detektora prądu przemiennego Leader Volt AC - Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. Kujawsko –pomorskie ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń, Filia Biura w Bydgoszczy ul. Dąbrowskiego  4,

85-158 Bydgoszcz

 

8. Dostawa Zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 zgodnego z KSRG 2013, z deską - Sklep Pożarniczy FLORIAN, ul. Wrocławska 188a, 62-800 Kalisz

 

UZASADNIENIE

Wybrane oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania                     ofertowego. Oferty zgodne z kryterium oceny ofert uzyskały najkorzystniejszy wynik tj. 100 pkt. w poszczególnych dostawach.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym dostawom:

 

LP.

Oferent

Agregat prądotwórczy trójfazowy o mocy 7-9 kW napędzany silnikiem spalinowym 4-suwowym-  1 sztuka

Punktacja

Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda EA3000 – 1 sztuka

Punktacja

1.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. Kujawsko –pomorskie

ul. Legionów 70/76,

87-100 Toruń, Filia Biura w Bydgoszczy

ul. Dąbrowskiego  4,

85-158 Bydgoszcz

5 985,00

73,98 pkt

2 720,00

89,89 pkt.

2.

Sprzedaż Serwis STHIL  Stanisław Lisowski,

ul. Bartoszycka 9B,

11-100 Lidzbark Warmiński

-

0 pkt.

-

0 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „SPRZĘT-POŻ” Irena, Krzysztof Zając spółka jawna,

ul. Władysława Jagiełły 17E,

45-920 Opole

4 428,00

100 pkt.

2 460,00

99,39 pkt.

4.

Sklep Pożarniczy FLORIAN,

ul. Wrocławska 188a,

62-800 Kalisz

5 166,00

85,71 pkt.

3 198,00

76,45 pkt.

5.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SUPRON 1” SPÓŁKA JAWNA, Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota,

ul. Kluczewska 3,

32-300 Olkusz

9 449,90

46,86 pkt.

2 445,00

100 pkt.

6.

Agregaty PEX-POOL PLUS Janusz Kania,

ul. Metalowców 35,

39-200 Dębica

11 070,00

40,00 pkt

2490,75

98,16 pkt.

 

 

 

 

 

LP.

Oferent

Maszt oświetleniowy LED 3x60W  - 3 sztuki

Punktacja

Pilarka do drewna STIHL MS661 – 1 sztuka

Punktacja

1.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. Kujawsko –pomorskie

ul. Legionów 70/76,

87-100 Toruń, Filia Biura w Bydgoszczy

ul. Dąbrowskiego  4,

85-158 Bydgoszcz

4 035,00

86,84 pkt.

4 780,00

93,89 pkt.

2.

Sprzedaż Serwis STHIL  Stanisław Lisowski,

ul. Bartoszycka 9B,

11-100 Lidzbark Warmiński

-

0 pkt.

4 551,00

98,61 pkt.

3.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „SPRZĘT-POŻ” Irena, Krzysztof Zając spółka jawna,

ul. Władysława Jagiełły 17E,

45-920 Opole

2 095,00

Oferta niezgodna z SIWZ

4 700,00

95,49 pkt.

4.

Sklep Pożarniczy FLORIAN,

ul. Wrocławska 188a,

62-800 Kalisz

3 654,00

95,89 pkt.

4 674,00

96,02 pkt.

5.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SUPRON 1” SPÓŁKA JAWNA, Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota,

ul. Kluczewska 3,

32-300 Olkusz

3 504,00

100 pkt.

4 488,00

100 pkt.

6.

Agregaty PEX-POOL PLUS Janusz Kania,

ul. Metalowców 35,

39-200 Dębica

-

0 pkt.

-

0 pkt.

 

 

LP.

Oferent

Pilarka do drewna STIHL MS391- 1sztuka

Punktacja

 Teleskopowy bosak dielektryczny, złożony minimalna długość 2,0 m rozsunięty powyżej 3,70 m- 1 sztuka

Punktacja

1.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. Kujawsko –pomorskie

ul. Legionów 70/76,

87-100 Toruń, Filia Biura w Bydgoszczy

ul. Dąbrowskiego  4,

85-158 Bydgoszcz

 2 419,00

95,49 pkt.

1 870,00

97,86 pkt.

2.

Sprzedaż Serwis STHIL  Stanisław Lisowski,

ul. Bartoszycka 9B,

11-100 Lidzbark Warmiński

2 337,00

98,84 pkt.

-

0 pkt.

3.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „SPRZĘT-POŻ” Irena, Krzysztof Zając spółka jawna,

ul. Władysława Jagiełły 17E,

45-920 Opole

2 400,00

96,25 pkt.

2 000,00

91,50 pkt.

4.

Sklep Pożarniczy FLORIAN,

ul. Wrocławska 188a,

62-800 Kalisz

2 337,00

98,84 pkt.

1 943,00

94,18 pkt.

5.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SUPRON 1” SPÓŁKA JAWNA, Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota,

ul. Kluczewska 3,

32-300 Olkusz

2 310,00

100 pkt.

1 830,00

100 pkt.

6.

Agregaty PEX-POOL PLUS Janusz Kania,

ul. Metalowców 35,

39-200 Dębica

-

0 pkt.

-

0 pkt.

 

 

LP.

Oferent

Detektor prądu przemiennego Leader Volt AC – 1 sztuka

Punktacja

Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1, zgodny z KSRG 2013, z deską – 1 sztuka

Punktacja

1.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. Kujawsko –pomorskie

ul. Legionów 70/76,

87-100 Toruń, Filia Biura w Bydgoszczy

ul. Dąbrowskiego  4,

85-158 Bydgoszcz

2 049,00

100 pkt.

5 780,00

72,66 pkt.

2.

Sprzedaż Serwis STHIL  Stanisław Lisowski,

ul. Bartoszycka 9B,

11-100 Lidzbark Warmiński

-

0 pkt.

-

0 pkt.

3.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „SPRZĘT-POŻ” Irena, Krzysztof Zając spółka jawna,

ul. Władysława Jagiełły 17E,

45-920 Opole

2 091,00

97,99 pkt.

4 644,00

90,44 pkt.

4.

Sklep Pożarniczy FLORIAN,

ul. Wrocławska 188a,

62-800 Kalisz

2 214,00

92,55 pkt.

4 200,00

100 pkt.

5.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „SUPRON 1” SPÓŁKA JAWNA, Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota,

ul. Kluczewska 3,

32-300 Olkusz

2 209,00

92,76 pkt.

4 644,00

90,44 pkt.

6.

Agregaty PEX-POOL PLUS Janusz Kania,

ul. Metalowców 35,

39-200 Dębica

-

0 pkt.

-

0 pkt.

 

 

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert.

Jednocześnie informujemy wybranych oferentów, że umowy na dostawę poszczególnych sprzętów i wyposażenia ratownictwa ochotniczych straży pożarnych zostaną przesłane pocztą w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze.

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Burmistrz Nowego

 

                                                                                                  Czesław Woliński