Nowe, dnia 9 stycznia 2017r.

 

Nasz znak: IKS.271.1.2017.RG(PP)

 

 

                                                          Wg rozdzielnika

 

              Gmina Nowe, informuje o zmianach wprowadzonych w załączniku nr 1 „Asortyment” do zapytania ofertowego z dnia 3 stycznia 2017r. Poprawiony dokument w załączeniu.

W związku z powyższym, przedłużono termin składania ofert do dnia 12 stycznia 2017r. do godziny 10.00. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński