Data złożenia petycji

Skan petycji

Zgoda na podanie danych podmiotu wnoszącego

Zasięgane opinie

Przewidywany termin załatwienia

Sposób załatwienia

11.03.2016 r.

petycja

brak

brak

10.06.2016 r.

pozytywnie

17.03.2016 r.

petycja

brak

brak

16.03.2016 r.

negatywnie

13.04.2016 r.

petycja

brak

brak

12.07.2016 r.

pozytywnie

27.06.2016 r.

petycja

brak

brak

27.09.2016 r.

pozytywnie

28.10.2016 r.

petycja

brak

brak

27.11.2016 r.

negatywnie

23.01.2017 r.

petycja

brak

brak

22.04.2017 r.

negatywnie

08.02.2017 r.

petycja

jest zgoda

brak

07.04.2017 r.

pozytywnie

08.05.2017 r.

petycja

brak

brak

08.08.2017 r.

negatywnie

14.08.2018 r.

 

jest zgoda

brak

13.09.2018 r.

pozytywnie

11.09.2018 r.

 

jest zgoda

brak

10.10.2019 r.

pozytywnie

22.05.2019 r.

 

jest zgoda

brak

21.05.2019 r.

pozytywnie

09.07.2019 r.

 

jest zgoda

brak

08.08.2019 r.

pozytywnie

02.12.2019 r.

petycja

jest zgoda

brak

01.01.2020 r.

pkt 1 nie uwzględniono, pkt 2-17 przekazano do Rady Ministrów

06.12.2019 r.

petycja

jest zgoda

brak

05.01.2020 r.

nie uwzględniono w całości

21.03.2020 r.

petycja

 

 

 

 

03.04.2020 r.

petycja

 

 

 

 

31.05.2020 r.

petycja

jest zgoda

tak

30.08.2020 r.

uwzględniono w części

03.08.2020 r.

petycja

 

 

 

 

07.08.2020 r.

petycja

 

 

 

 

30.09.2020 r.

petycja

 

 

 

 

07.02.2021 r.

petycja

brak informacji o zgodzie

brak

17.02.2021 r.

petycja została wycofana

13.02.2021 r.

petycja

brak informacji o zgodzie

brak

16.02.2021 r.

nie spełnia wymogów formalnych

22.02.2021 r.

petycja

jest zgoda

brak

23.02.2021 r.

nie spełnia wymogów formalnych

02.03.2021 r.

petycja

 jest zgoda

 brak

 03.03.2021 r.

nie spełnia wymogów formalnych

 09.03.2021 r.

petycja

 brak zgody

 brak

 24.03.2021 r.

petycja została wycofana

 13.02.2022 r.

 

 brak informacji o zgodzie

 brak

 16.02.2022 r.

nie spełnia wymogów formalnych

 24.02.2022 r.

petycja

 brak informacji o zgodzie

 brak

 28.02.2022 r.

nie spełnia wymogów formalnych

 22.06.2022 r.

petycja

 brak informacji o zgodzie

 brak

 24.06.2022 r.

nie spełnia wymogów formanych

 31.07.2022 r.

petycja

petycja

 częściowa zgoda

 brak

 26.10.2022 r.

nie przyjęto do realizacji (skan) Uchwała Rady Miejskiej  Nr L/319/22 

 18.08.2022 r.

petycja

 brak informacji o zgodzie

 brak

 22.08.2022 r.

nie spełnia wymogów formalnych

 13.10.2022 r.

petycja

odpowiedź

 jest zgoda

 brak

 25.10.2022 r.

petycja nie została uwzględniona (skan)

 18.11.2022 r.

 petycja

 jest zgoda

 brak

 

petycja bezprzedmiotowa - gmina zapewnia dostęp do danych i zbiorów 

23.05.2023 r.

 petycja

odpowiedź

brak informacji o zgodzie

brak

29.06.2023 r.

 udzielono odpowiedzi 

16.10.2023 r.

 petycja

odpowiedź

jest zgoda

 brak

15.11.2023 r.

 udzielono odpowiedzi

19.10.2023 r.

petycja

odpowiedź

brak informacji o zgodzie

  brak

  14.11.2023 r.

 udzielono odpowiedzi

16.11.2023 r.

petycja

odpowiedź

brak informacji o zgodzie

brak

30.11.2023 r.

 udzielono odpowiedzi

21.11.2023 r.

petycja

odpowiedź

jest zgoda

brak

                         19.02.2023 r.  udzielono odpowiedzi

28.12.2023 r.

petycja

odpowiedź

brak informacji o zgodzie

brak

                         30.01.2024 r.  udzielono odpowiedzi

05.01.2024 r.

petycja - Biuro Rady

odpowiedź

petycja - Z-ca Burmistrza

odpowiedź

brak informacji o zgodzie

brak

                        16.01.2024 r.  udzielono odpowiedzi

05.01.2024 r.

petycja

odpowiedź

jest zgoda

brak

26.02.2024 r.

udzielono odpowiedzi

16.02.2024 r.

petycja

04.03.2024 r.

petycja

04.03.2024 r.

petycja

odpowiedź

brak

22.03.2024 r.

udzielono odpowiedzi

08.04.2024 r.

petycja