HARMONOGRAM

posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nowem

maj 2022 r.

 

Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

16.05.2022 r. godz. 1430, Urząd Gminy w Nowem, sala posiedzeń.

Tematy:

1.    Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

2.    Sprawy bieżące.

 

23.05.2022 r. godz.1500, Urząd Gminy w Nowem, sala posiedzeń.

Tematy:

1.    Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

2.    Sprawy bieżące.

 

 

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, 17.05.2022 r. godz. 1445, Urząd Gminy

w Nowem sala posiedzeń.

Tematy:

1. Sprawozdanie Dyrektora CK Zamek. Zapoznanie się z działalnością klubów i stowarzyszeń oraz prowadzoną przez nie działalnością w roku 2021.

2. Sprawozdanie Kierownika ze stanu czytelnictwa Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem  i działalności towarzyszącej. Ocena działalności biblioteki.

3. Ocena działalności kulturalnej i sportowej w gminie za 2021 rok.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5. Sprawy bieżące.

 

Nadzwyczajna XLIV sesja Rady Miejskiej odbędzie się 16 maja 2022 roku, o godzinie 1500. (Sala posiedzeń, Urząd Gminy w Nowem)

 

XLV sesja Rady Miejskiej odbędzie się 25 maja 2022 roku, o godzinie 1200.