HARMONOGRAM

posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nowem

grudzień 2021 r.

 

Wspólne posiedzenie komisji stałych

02.12.2021 r. godz. 1500 (Urząd Gminy w Nowem, sala posiedzeń)

Tematy:

1. Zapoznanie się z informacją dotyczącą projektu budżetu Gminy Nowe na rok 2022.

 

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej

 07.12.2021 r. godz. 1445  (Urząd Gminy w Nowem, sala posiedzeń)

Tematy:

1.    Podsumowanie pracy Komisji za rok 2021.

2.    Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2022.

3.    Opiniowanie projektu budżetu na rok 2022.

4.    Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5.    Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

08.12.2021 godz. 1300 (Urząd Gminy w Nowem, sala posiedzeń)

Tematy:

1.    Podsumowanie pracy Komisji za 2021 rok.

2.    Przygotowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.

3.    Opiniowanie projektu budżetu na rok 2022.

4.    Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5.    Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

13.12.2020 godz. 1515 (Urząd Gminy w Nowem, sala posiedzeń)

Tematy:

1)       Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Komisji.

2)       Przygotowanie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i petycji na 2022 rok.

3)       Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

14.12.2020 godz. 1430 (Urząd Gminy w Nowem, sala posiedzeń)

Tematy:

1)    Podsumowanie pracy komisji, opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok.

2)    Wypracowanie i zatwierdzenie planu pracy na rok 2022.

3)    Sprawy bieżące.

 

 

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Nowem 20 grudnia 2021 r. godz. 1500.

Sala posiedzeń, Urząd Gminy Nowe.