Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Nowem mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

 

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

 

- zamiar skorzystania z tłumacza, należy wcześniej zgłosić do Urzędu Gminy.

- zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni przed wizytą w urzędzie.

 

Jak dokonać zgłoszenia?

 

- wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres: kryzys@gminanowe.pl lub faksem

   na nr: 523328466,

 

- wysłać SMS z określeniem rodzaju załatwianej sprawy i sposobu komunikowania się na nr telefonu

  komórkowego 603161114,

 

- telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie na nr telefonu 523337210.