Zgłoszenie urodzenia dziecka

 

Podstawa prawna

art. 55-59 ustawy z dnia  28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 j.t).

 

Wymagane dokumenty

dokumenty stwierdzające tożsamość  (do wglądu)

 

Opłaty

nie pobiera się

 

Termin załatwiania sprawy

od ręki

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Nowem

 

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

 

Dodatkowe informacje

Zgłoszenia dokonuję się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem, Plac Św. Rocha 5, tel. 52 333 72 34

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od sporządzenia karty urodzenia, w przypadku martwego dziecka - w terminie 3 dni.