Plan pracy Rady Miejskiej w Nowem na I kwartał  2024 rok

 

Styczeń

1.            Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowem.

2.            Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowem na I kwartał 2024 roku.

3.            Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Nowem za IV kwartał 2023 r.

4.            Rozpatrzenie projektów uchwał wymagających decyzji Rady Miejskiej w Nowem.

 

Luty

1.            Sprawozdanie Burmistrza Nowego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe w 2023 roku.

2.            Podjęcie uchwał dotyczących stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024.

3.            Rozpatrzenie projektów uchwał wymagających decyzji Rady Miejskiej w Nowem.

 

Marzec

1.            Ocena działalności Gminnej Przychodni w Nowem.

2.            Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu opieki społecznej i ocena jego działalności.

3.            Ocena zasobów pomocy społecznej.

4.            Sprawozdanie Burmistrza Nowego z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023.

5.            Rozpatrzenie projektów uchwał wymagających decyzji Rady Miejskiej w Nowem.