Nowe, dnia 15 czerwca 2007 roku

 

Znak: IKS/7624/01.3//07

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2   ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U.  z 2006r. Nr 129  poz. 902 ze zm. ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.  Nr. 98, poz. 1071, ze zm. ) Burmistrz Nowego zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2007 roku na wniosek Marcina Mielczarka własciciela Firmy Handlowej „Nico”, zam. w Grudziądzu przy ul. Konarskiego 26,    została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn:

 

Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Twarda Góra I na działkach ewidencyjnych nr 120 i 121 w miejscowości Twarda Góra, gmina Nowe, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie”

 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( pokój nr 11 i 12 ) Urzędu Gminy w Nowem, Plac Św. Rocha 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500 w terminie do 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

       Marcin Mielczarek-FH „ NICO” Grudziądz

       BIP Urzędu Gminy w Nowem

       Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem

       a/a