Plan dyżurów radnych Rady Miejskiej w Nowem

 

Wrzesień 2022

 

07.09.2022

Kozłowski Jarosław

14.09.2022

Sosnowska Lidia

21.09.2022

Sikora Zbigniew

28.09.2022

Wołoszyn Małgorzata

 

 

 

Uwaga!

Planowana obsada dyżurów i termin sesji może ulec zmianie.

W dniu sesji radni nie pełnią dyżurów.

 

                       

 

W DNIU 28 WRZEŚNIA 2022 R. PRZEWODNICZĄCY RADY ANI WICEPRZEWODNICZĄCA NIE BĘDĄ PEŁNILI DYŻURU