DYŻURY RADNYCH

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ LUB WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ PEŁNIĄ DYŻUR ORAZ PRZYJMUJĄ SKARGI I WNIOSKI ZAINTERESOWANYCH W ŚRODY W GODZINACH 1500 – 1530 (pokój nr 16)

RADNI RADY MIEJSKIEJ PEŁNIĄ DYŻURY WEDŁUG USTALONEGO HARMONOGRAMU

W ŚRODY W GODZINACH 1500 - 1600 (pokój nr 17 lub 15) 

 

 

 

 

Plan dyżurów radnych Rady Miejskiej w Nowem

 

Wrzesień 2023

 

06.09.2023

Jopek Sławomir

13.09.2023

Janeczek Aleksandra Kozłowski Jarosław

20.09.2023

Kościński Wojciech

27.09.2023

Sesja

 

 

 

Uwaga!

Planowana obsada dyżurów i termin sesji może ulec zmianie.

W dniu sesji radni nie pełnią dyżurów.

 

 

W DNIU 13 i 20 września 2023 ROKU PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W NOWEM  ANI JEGO ZASTĘPCA  NIE BĘDĄ PEŁNILI DYŻURU