Związek Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności

ul. Dąbrowskiego 11/13, . Grudziądz

 

 

Celem stowarzyszenia jest:

 

  • zapobieganie i walka z marnotrawstwem żywności,
  • udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej osobom szczególnie potrzebującym,
  • inicjowanie i koordynacja działań instytucji, organizacji i placówek charytatywnych zajmujących się rozdziałem darów wśród osób potrzebujących.


Gmina Nowe jest członkiem Stowarzyszenia