Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2024 rok

 

Styczeń

1.     Przygotowanie planu pracy Komisji na I kwartał 2024 r.

2.     Sprawy bieżące.

 

 

Luty / Marzec

 

1.     Informacja na temat stawek za odbiór odpadów komunalnych.

2.     Opiniowanie projektów uchwał.

3.     Sprawy bieżące.