Centrum Kultury "Zamek"

86 - 170 Nowe, Plac Zamkowy 3

 

 

 

 

Tel. 0523327350

 

Centrum Kultury „Zamek”w Nowem posiada filie w Bochlinie i Rychławie. W Centrum działają zespoły i koła zainteresowań:
• Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat”, powstały w 1992 roku z inspiracji Stefana Giełdona. Przez 11 lat swej

  działalności dał ponad 290 przedstawień wystawiając

  27 spektakli w technice lalek, marionetek i teatru cieni.
• Fistulatores et Cantores Novienses, zespół muzyki dawnej, powstały w 1983 roku. Zespół wykonuje utwory

  średniowieczne, renesansowe i barokowe. Nie stroni

  także od współczesnego repertuaru. Dorobek zespołu stanowią m.in., 2 Złote, Srebrna, Brązowa Harfa Eola

  Schola Cantorum w Kaliszu i Srebrna Struna Bydgoskich Impresji Muzycznych. Pracą zespołu kieruje 
  Eugenia Butyńska.
• Klub Miłośników Kultury Średniowiecznej, założony w 1994 roku przez Elżbietę Kucińską. Jest

  organizatorem spotkań i warsztatów rycerskich.
• Zespół „Vermouth”, założony w 1987 roku. Wykonuje muzykę rockową z elementami bluesa.


Przy Zamku od wielu lat działa Społeczne Ognisko Artystyczne a także kółko kulturystyczne. Księgozbiór działającej w Zamku biblioteki stale się powiększa, dzięki systematycznym zakupom nowych, interesujących czytelników pozycji. Przy wiejskim Domu Kultury w Rychławie działa Zespół Pieśni i Tańca „Rychławiaki” założony w 1996 roku przez Gertrudę Woźnicką i Krzysztofa Janickiego. W repertuarze znajdują się pieśni i tańce kociewskie, a także obrzęd ludowy. Zespół jest laureatem przeglądów i konkursów regionalnych.


Do najważniejszych form działania Centrum należą:
• Dni Nowego, stanowiące forum do przedstawienia dorobku placówek kulturalnych i oświatowych gminy
  oraz koncertów gwiazd.
• Spotkania Rycerskie, rycerzy i ich dam z całej Polski, z wieloma interesującymi konkursami, pokazami, w tym

  efektowną bitwą nocną.
• Biesiady Lalkarskie, imprezy metodyczne dla instruktorów i sympatyków teatrów lalek, służące wymianie

  doświadczeń i publicznej prezentacji dokonań wiodących amatorskich teatrów lalek.
• Dzień Kociewski, służący uzmysłowieniu i przybliżeniu piękna Kociewia poprzez konkursy, prelekcje,

  wystawy, występy zespołów folklorystycznych.