1

Czesław Woliński

Burmistrz  Nowego

523337210

burmistrz@gminanowe.pl

2 Zbigniew Lorkowski Zastępca Burmistrza

523337214

zburmistrza@gminanowe.pl

3

Sławomir Filip

Sekretarz Gminy

523337213

sekretarz@gminanowe.pl

4

Jerzy Wotkowski

Skarbnik Gminy

523337217

skarbnik@gminanowe.pl

5

Justyna Budka

Główny Księgowy - Kierownik Referatu Budżetu i Finansów

523337223

ksiegowosc@gminanowe.pl

6 Ewelina Kitowska Podinspektor ds. księgowości budżetowej

523337222

ksiegowosc@gminanowe.pl

7 Marlena Smeja Inspektor ds. księgowości budżetowej 523337221

ksiegowosc@gminanowe.pl

9 Alina Rękiewicz Podinspektor ds. księgowości budżetowej 523337222

ksiegowosc@gminanowe.pl

10 Maja Boniecka Podinspektor ds. księgowości budżetowej

523337222

ksiegowosc@gminanowe.pl

11

Stanisława Woźniak

Inspektor ds.wymiaru podatku

523337220

podatki@gminanowe.pl
12 Aleksandra Wolińska Podinspektor ds.poboru podatków 522237220 podatki@gminanowe.pl
13  Rafał Ścisłowski Podinspektor ds. gospodarki odpadami i gospodarki mieszkaniowej 523337231 odpady@gminanowe.pl
14 Ariel Gutowski Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 523337224 grunty@gminanowe.pl
15 Leszek Cejrowski Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa 523337230 ochrona@gminanowe.pl

16

Marcin Maliszewski Inspektor ds.inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki komunalnej 523337232 inwestycje@gminanowe.pl

17

Magdalena Cichowicz Podinspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych 523337250 fundusze@gminanowe.pl

18

Edyta Brzoskowska Inspektor ds. zamówień publicznych 523337250 fundusze@gminanowe.pl

19

Beata Urban Pomoc administracyjna 523337232  

20

Grzegorz Matusiak

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego 523337219

kryzys@gminanowe.pl

21

Joanna Szaga

Inspektor ds. obsługi biura Rady Miejskiej 523337226  biurorady@gminanowe.pl
22

Justyna Kostrzewa

Pomoc administracyjna

523337229

biurorady@gminanowe.pl

23

Marek Tomczak

 Informatyk

523337225

informatyk@gminanowe.pl

24

Grażyna Gajewska

Referent  prawno - administracyjny

523337240

boi@gminanowe.pl

25 Marcin Jakubowski Kierownik USC 523337234 usc@gminanowe.pl
 26 Karolina Gutowska Zastępca Kierownika USC 523337234 usc@gminanowe.pl
27 Agata Simson  Sekretarka  523337210 sekretariat@gminanowe.pl