BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY NOWE

URZĄD GMINY NOWE

PLAC ŚW. ROCHA 5

86 – 170 NOWE

powiat świecki

woj. kujawsko – pomorskie

        

obrazek

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO

        

Numery kont bankowych:

      Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą ul. Bydgoska 12 86-170 Nowe

       Podatki i opłaty lokalne: 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002

          Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 26 8173 0005 2001 0000 0303 0034

 

Wszystkie opłaty zawierające VAT takie jak: dzierżawa za garaże,

 dzierżawa za pasy zieleni, najmu, faktury za dzierżawy, faktury

 za wykup mieszkań należy wpłacać wyłącznie kartą w Urzędzie

 Gminy lub na konto Urzędu Gminy:

17 8173 0005 2001 0000 0303 0002

 

obrazek