BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY NOWE

URZĄD GMINY NOWE

PLAC ŚW. ROCHA 5

86 – 170 NOWE

powiat świecki

woj. kujawsko – pomorskie

        

obrazek

                      DNIA 2 MAJA 2024 r. URZĄD GMINY NOWE BĘDZIE ZAMKNIĘTY !

Od dnia 23.01.2023 r. KASA URZĘDU GMINY czynna w godzinach:

                                   Poniedziałek     8:00 - 13:30

                                   Wtorek            8:00 - 15:00

                                   Środa              8:00 - 13:30

                                   Czwartek         8:00 - 13:30                                                                                                             

                                   Piątek             8:00 - 12:30

Numery kont bankowych:

      Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą ul. Bydgoska 12 86-170 Nowe

       Podatki i opłaty lokalne: 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002

          Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 26 8173 0005 2001 0000 0303 0034

 

 

Wszystkie opłaty zawierające VAT takie jak: dzierżawa za garaże,

 

 dzierżawa za pasy zieleni, najmu, faktury za dzierżawy, faktury

 za wykup mieszkań należy wpłacać wyłącznie kartą w Urzędzie

 Gminy lub na konto Urzędu Gminy:

17 8173 0005 2001 0000 0303 0002

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Nowego

w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Nowe

 

                                    Na podstawie art. 31 i 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

         z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) informuję o zasadach obsługi klientów w Urzędzie Gminy.

                                      Klienci przyjmowani są na parterze w Biurze Obsługi Klienta  (Biuro nr 5).

                     Zachęcam, aby jak najwięcej spraw załatwić poprzez kontakt telefoniczny, elektronicznie

          nowe@gminanowe.pl, wnioski wymagające podpisu elektronicznego przez  platformę

         ePUAP/gmina_nowe/SkrytkaESP lub przez złożenie wypełnionego wniosku do skrzynki podawczej

         znajdującej się przy drzwiach wejściowych Urzędu. Druki związane  z Urzędem Gminy są dostępne w

         zasobniku umieszczonym przy drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

             Urząd Gminy – telefony:

         Urząd Stanu Cywilnego              -        52 3337234

         Sekretariat                               -      52 3337210

         Odpady                                    -      52 3337231

         Gospodarka przestrzenna           -       52 3337232

         Ochrona Środowiska                 -       52 3337230

         Podatki                                   -       52 3337220

 

 

           Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  - telefony:

 

         Opieka nad chorym w domu                                        -      52 3337235

         Zasiłki Rodzinne                                                       -       52 3337252

         500 plus i dodatek osłonowy                                      -       52 3337253

         Dodatki mieszkaniowe i fundusz alimentacyjny             -       52 3337239

         Pracownicy socjalni                                                   -       52 3337236, 52 3337238

 

 

 

 

                                                                                  Burmistrz Nowego

                                                                                                   Czesław Woliński