___________________________________________________________________________________________

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi ww przetargu Urząd Gminy w Nowem informuje co niżej następuje:

 

1. Lokal może zostać wykorzystany na działalność usługową.

2. Gmina Nowe dopuszcza oddanie lokalu w podnajem w całości lub części. W przypadku oddania lokalu w podnajem wykluczona zostaje możliwość rozliczenia poczynionych nakładów na zwiększenie wartości użytkowej lokalu w przyszłych czynszach.