Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Gmina » Raport o stanie gminy

Raport o stanie gminy

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Nowe

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Nowego przedstawia Radzie Miejskiej w Nowem raport o stanie Gminy Nowe za rok 2018 w terminie do 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać udział radni i mieszkańcy Gminy.

Debata nad  Raportem o stanie Gminy Nowe odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. na sesji Rady Miejskiej w Nowem.

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w debacie, mogą złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem pisemne zgłoszenie, dostarczając wypełniony „Formularz zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Nowe” wraz z podpisami min. 20 osób popierających zgłoszenie do Biura Rady Miejskiej do dnia 25 czerwca 2019 r. br. do godz. 16.00, w pok. 19 Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5.

Zgodnie z ustawą przewiduje się udział w debacie 15 osób/mieszkańców gminy. Ustala się, że wystąpienie nie powinno przekroczyć 10 do 15 minut.

Załączone dokumenty
  Formularz zgłoszenia udziału w debacie (224.2kB)        
  Raport ostanie Gminy Nowe w roku 2018 (774.7kB)        
Redaktor: Marek Tomczak Źródło: Jerzy Wotkowski
Utworzony: 2019-05-30 12:53:00 Ostatnia zmiana: 2019-05-30 12:57:12