Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Gmina » Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Starosta Świecki w porozumieniu z Burmistrzem Nowego utworzył  w gminie Nowe   punkt udzielania takiej pomocy osobom uprawnionym.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej działa w Urzędzie Gminy Nowe, pokój nr 3,  we wtorki w godz. 12.00 - 16.00 porad udziela adwokat w czwartki w godz. 9.00-13.00 porad udziela radca prawny.

 

Kto może skorzystać z porad i czym się legitymuje?

·         osoby do 26. roku życia i które ukończyły 65 lat – na podstawie dowodu tożsamości

·         osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej
na podstawie
ustawy o pomocy społecznej – na podstawie decyzji lub zaświadczenia  o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej

·         osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny -     przez przedłożenie ważnej Karty

·         kombatanci i weterani – na podstawie dokumentów potwierdzających uprawnienia,

·         zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – na postawie oświadczenia

Nowość - Kobiety w ciąży – na podstawie dokumentu stwierdzającego ciążę.

 

 Co obejmuje porada?

Pomoc prawna będzie polegała na:

·         poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

·         wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

·         pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

·         sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

 Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Uwaga w celu uzyskania pomocy do punktu należy zgłosić się osobiście z dowodem osobistym  - ustawa nie dopuszcza udzielania porad telefonicznie.

Należy pamiętać też o zabraniu ze sobą dokumentacji sprawy - pomoże to prawnikowi lepsze zapoznanie się z problemem.

 

Informacje na temat lokalizacji i godzin otwarcia punktów dostępne są na stronie Powiatu Świeckiego : www.csw.pl oraz na stronach internetowych gmin

          NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU ŚWIECKIEGO

 

Miejscowość

Adres

Dni tygodnia

Godziny

Przez kogo jest udzielana pomoc

I

Świecie

do 30.03.2017 r.

ul. Hallera 9 II p pok. 309

od 01.04.2017 r.

ul. Wojska Polskiego 173

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8:00 - 12:00

14:00 - 18:00

8:00 - 12:00

14:00 - 18:00

8:00 - 12:00

adwokat

radca prawny

adwokat

radca prawny

radca prawny

II

1

Warlubie

ul. Dworcowa 15,

pok. nr 2

poniedziałek

środa

9:00 - 13:00

9:00 - 13:00

 

adwokat

adwokat

 

2

Nowe

Pl. Św. Rocha 5,

pok. nr 3

wtorek

czwartek

12:00 - 16:00

9:00 - 13:00

 

adwokat

radca prawny

3

Dragacz

Budynek Urzędu Gminy

(część B) pok. nr 11

piątek

14:00 - 18:00

 

adwokat

III

1

Jeżewo

ul. Świecka 12,

pok. nr 21

poniedziałek

wtorek

9:00 - 13:00

10:00 - 14:00

 

mgr prawa

mgr prawa

2

Lniano

ul. Wyzwolenia 9

środa

10:00 - 14:00

 

mgr prawa

3

Osie

ul. Dworcowa 6,

pok. nr 11

czwartek

8:00 - 12:00

 

mgr prawa

4

Drzycim

ul. Podgórna 10,

pok. nr 1

piątek

8:00 - 12:00

 

mgr prawa

IV

1

Świekatowo

ul. Dworcowa 20A,

pok. nr 13

do 30.06.2017 r.

poniedziałek

wtorek

 

10:00 - 14:00

9:00 – 13:00

 

radca prawny

radca prawny

od 01.07.2017 r.

poniedziałek

 

10:00 - 14:00

 

radca prawny

2

Pruszcz

ul. Sportowa 1

do 30.06.2017r.

czwartek

15:00 – 19:00

 

radca prawny

od 01.07.2017 r.

wtorek

czwartek

 

9:00 – 13:00

13:00 – 17:00

 

radca prawny

radca prawny

3

Bukowiec

ul. Dworcowa 7

środa

piątek

10:00 - 14:00

13:00 - 17:00

 

mgr prawa

mgr prawa

 

Redaktor: G. Matusiak Źródło: G. Matusiak
Utworzony: 2016-01-04 12:08:49 Ostatnia zmiana: 2017-02-10 12:06:19