Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Wybory » Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Załączone dokumenty
  01 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19.02.2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (536.4kB)        
  02 Zarządzenie Nr 263.2014 Burmistrza Nowego z 27.02.2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezplatne umieszczanie urządowych obwieszczeń wyborczych związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego ... (92.6kB)        
  03 Zespół ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w gminie Nowe (13.2kB)        
  04 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. (173.3kB)        
  05 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (218.2kB)        
  06 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. (126.6kB)        
  07 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.j (40.5kB)        
  08 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ... (37.5kB)        
  09 Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 25 maja 2014 r. (47.5kB)        
  10 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (109.1kB)        
  11 Zarządzenie Nr 275.2014 Burmistrza Nowego z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Euro .... (93.5kB)        
  12 Obwieszczenie Burmistrza Nowego z 23.04.2014 r. w sprawie numerów i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców.. (50.2kB)        
  13 Zarządzenie Nr 282.2014 Burmistrza Nowego z 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (801.8kB)        
  14 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z 28.04.2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 2 (533kB)        
Redaktor: G. Matusiak Źródło: G. Matusiak
Utworzony: 2014-02-25 14:25:58 Ostatnia zmiana: 2014-05-12 07:08:39