Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Urząd Gminy » Rejestr instytucji kultury

  

REJESTR 

INSTYTUCJI  KULTURY

GMINY  NOWE

 

 

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

Pełna  nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Skrócona  nazwa instytucji  kultury

Siedziba i adres instytucji  kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu ,

z którym organizator współnie prowadzi instytucję Kultury

Akt o utworzeniu instutucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1   

 

 

 2012.04.30

Centrum Kultury Zamek

 

 

 

Plac Zamkowy 3 86-170 Nowe

 

Gmina Nowe

 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/115/93

z dnia

28-05-1993

 

Uchwała Rady Miejskiej nr XXiV/115/93

z dnia 28-05-1993

(nieaktualna)

 

Uchwała nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 21-12-2015

(aktualna)

 

2

 

2012.04.30

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem

 

 

 

Plac Zamkowy 3 86-170 Nowe

 

Gmina Nowe

 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Nowem

nr XXXVIII/230/2009 z dnia 30-12-2009

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Nowem

nr XXXVIII/230/2009 z dnia 30-12-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez :

1/ otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2/ wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony .

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej

Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w  rejestrze.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku , na adres wskazany we wniosku lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie upoważnionej , za pisemnym potwierdzeniem odbioru .

Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego .

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru , księgi rejestrowej , oraz akt rejestrowych jest Główna księgowa Urzędu Gminy w Nowem Jolanta Madziąg / pokój nr. 22 /.

Wniosek o odpis składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Nowem pokój nr 5.

Podstawa  Prawna :

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia

rejestru instytucji  kultury .

( Dz. U , poz. 189 z 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Udostępnianie danych z rejestru informacji kultury (29.5kB)        
  Udostępnianie danych z rejestru informacji kultury (227.4kB)        
  Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury (27.5kB)        
  Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury (289.5kB)        
Redaktor: G. Matusiak Źródło: J.Madziąg
Utworzony: 2012-04-30 12:35:54 Ostatnia zmiana: 2017-06-08 11:44:41