Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2008 r. » Zarządzenie Nr 56/2008 Burmistrza Nowego z d.n. 28.08.2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze


ZARZĄDZENIE  Nr 56/2008

Burmistrza Nowego

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie:  powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

 

            Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1593 z póżn. zm.), zarządzam co następuje:

 

 § 1. Powołuje komisję do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Referent prawno-

        administracyjny w składzie:

 

 

1. Urszula Kempińska- Czerwińska  - Przewodnicząca Komisji

2. Joanna Szaga                                   - Członek Komisji

3. Grzegorz Matusiak                 - Członek Komisji

 

§ 2. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie całej procedury naboru i wyłonienie kandydata o najwyższych

        kwalifikacjach spośród ubiegających się o zatrudnienie. Komisja przedstawia wynik naboru Burmistrzowi.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                Stanisław Butyński

Redaktor: G. Matusiak Źródło: Burmistrz - St. Butyński
Utworzony: 2008-12-15 13:48:07 Ostatnia zmiana: 2008-12-15 13:49:24