Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Skrzynka podawcza » Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze

Załączone dokumenty
  01. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości (165.5kB)        
  02. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 1 (135kB)        
  03. ZN-1A Dane o nieruchomościach (60kB)        
  04 ZN-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (104kB)        
  05.DR-1 Deklaracja na podatek rolny (210kB)        
  06. IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego (125.5kB)        
  07. ZR-1A Dane o nieruchom. rolnych (56kB)        
  08 ZR-1B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (99.5kB)        
  09. IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego (78.5kB)        
  10. DL-1 Deklaracja na podatek leśny (88kB)        
  11. ZL-1A Dane o nieruchomościach leśnych (56kB)        
  12 ZL-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (70kB)        
  15. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym (23kB)        
  16. Wniosek o umorzenie podatku (26.5kB)        
  17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty (28.5kB)        
  18 DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (407.6kB)        
  19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1 (86.4kB)        
  20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (76.6kB)        
  21 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (292.5kB)        
  22. Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego (40kB)        
  23 Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (tylko podatnicy będący rolnikami) (35kB)        
  24 Wniosek o zwolnienie i udzielenie ulg w podatku rolnym (27kB)        
  24. Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej (24.5kB)        
  25. Wniosek o wydanie zaświadczenia (24kB)        
  26 Oświadczenie dotyczące pomcy de minimis w rolnictwie (24kB)        
  27. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole (23kB)        
  28. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (30kB)        
  29 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych (20.1kB)        
  30. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholi (52kB)        
  31. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową (54.9kB)        
  32. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową (54.3kB)        
  33. Deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (256kB)        
  34 Informacja o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (31.3kB)        
  35 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (43kB)        
  36 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (35kB)        
  36a Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości (34kB)        
  36b Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności nieruchomości (34.5kB)        
  37. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (37.3kB)        
  38. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym (34.5kB)        
  39. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (34.5kB)        
  40 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (dotyczy osób prawnych) (31.5kB)        
  41 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów (dotyczy osób fizycznych) (45.5kB)        
  42 Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (1) (48kB)        
  43 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (47kB)        
  44 WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE W OKRESIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH (6.9kB)        
  45. Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny (44.5kB)        
  Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (106.5kB)        
Redaktor: G. M. Źródło: pracownicy merytoryczni
Utworzony: 2008-05-23 12:34:36 Ostatnia zmiana: 2018-06-29 09:34:40