Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Urząd Gminy » Pracownicy Urzędu Gminy

 

 

1

Czesław Woliński

Burmistrz  Nowego

523337210

burmistrz@gminanowe.pl

2 Zbigniew Lorkowski Zastępca Burmistrza

523337214

zburmistrza@gminanowe.pl

3

Sławomir Filip

Sekretarz Gminy

523337213

sekretarz@gminanowe.pl

4

Jerzy Wotkowski

Skarbnik Gminy

523337217

skarbnik@gminanowe.pl

5

Jolanta Madziąg

Główna Księgowa

523337223

ksiegowosc@gminanowe.pl

6 Iwona Żyła Podinspektor ds. księgowości budżetowej

523337222

ksiegowosc@gminanowe.pl

7 Marlena Smeja Inspektor ds. księgowości budżetowej 523337221

ksiegowosc@gminanowe.pl

8 Maja Boniecka Podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów

523337222

ksiegowosc@gminanowe.pl

9 Aleksandra Gzela Samodzielny referent ds. poboru podatku

523337220

podatki@gminanowe.pl
10

Stanisława Woźniak

Inspektor ds.wymiaru podatku

523337220

podatki@gminanowe.pl
11  Rafał Ścisłowski Podinspektor ds. gospodarki odpadami i gospodarki mieszkaniowej 523337231 odpady@gminanowe.pl
12 Roman Gużyński Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 523337232 inwestycje@gminanowe.pl
13 Leszek Cejrowski Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa 523337250 ochrona@gminanowe.pl
14 Magdalena Podgórska  Referent prawno - administracyjny 523337250 fundusze@gminanowe.pl

15

Ariel Gutowski Inspektor ds. gospodarki gruntami 523337224 grunty@gminanowe.pl

16

Magdalena Cichowicz Referent prawno - administracyjny 523337250

17

Grzegorz Matusiak

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego 523337219

kryzys@gminanowe.pl

18

Joanna Szaga

Inspektor ds. obsługi biura Rady Miejskiej 523337226  biurorady@gminanowe.pl
19

Paulina Bogdańska

Pomoc administracyjna

523337229

 

20

Marek Tomczak

 Informatyk

523337225

informatyk@gminanowe.pl

21

Grażyna Gajewska

Referent  prawno - administracyjny

523337240

boi@gminanowe.pl

22 Agata Simson Sekretarka 523337210 sekretariat@gminanowe.pl
23 Marcin Jakubowski Kierownik USC 523337234 usc@gminanowe.pl
 24  Karolina Gutowska  Zastępca Kierownika USC  523337234  usc@gminanowe.pl

 

Redaktor: Grzegorz Matusiak Źródło: Grzegorz Matusiak
Utworzony: 2006-03-17 09:11:30 Ostatnia zmiana: 2018-11-05 08:40:15