Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Wymiana dowodów osobistych
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków z funduszy pozabudżetowych
•  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Eternit - wykaz firm z woj. Kujawsko - Pomorskiego
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

5956395
od 26 października 2005
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2017-05-29 14:47:18 harmonogram
  2017-05-29 13:02:15 Obwieszczenie RDOŚ w sprawie budowy napowietrznej dwutorowej linii 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk
  2017-05-29 12:40:36 ogłoszenie
  2017-05-29 12:36:15 ogłoszenie
  2017-05-26 11:11:46 Nowy artykuł
  2017-05-25 12:29:14 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - droga nr 1219C Nowe-Komorsk-W.Lubień
  2017-05-23 12:14:08 Zarządzenie Nr 194/2017 Burmistrza Nowego z 22.05.2017 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem projektu Programu Rewitalizacji
  2017-05-23 12:09:22 Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem projektu Programu Rewitalizacji - Zarządzenia nr 194/2017
  2017-05-23 12:02:30 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Tryl na działkach nr 263, 244, 341
  2017-05-19 14:40:54 Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe