Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027719
od 26 października 2005

Historia zmian artykułu
  2018-06-12 10:02:53   G. Matusiak   Utworzenie
  2018-06-12 10:05:24   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "1 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w zwiazku ze składaniem wniosków, deklaracji, oświadczeń, informacji, itp." w pozycji nr 1
  2018-06-12 10:05:24   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "2 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej" w pozycji nr 2
  2018-06-12 10:05:31   G. Matusiak   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2018-06-12 11:40:11   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "3 Informacja związana ze zbierniem danych osobowych w związku z ustawą o dawodach osobistych " w pozycji nr 3
  2018-06-12 11:40:11   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "4 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska" w pozycji nr 4
  2018-06-12 11:40:11   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "5 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z ustawą o ewidencji ludności" w pozycji nr 5
  2018-06-12 11:40:13   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-12 12:01:18   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "6 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynno?ści przetwarzania danych osobowych" w pozycji nr 6
  2018-06-12 12:01:19   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-12 12:03:17   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "6 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynno?ści przetwarzania danych osobowych" na "6 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych"
  2018-06-12 12:03:19   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-12 12:14:24   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynnoś?ci przetwarzania danych osobowych" w pozycji nr 7
  2018-06-12 12:14:26   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-12 12:15:50   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynnoś?ci przetwarzania danych osobowych" na "7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych"
  2018-06-12 12:15:52   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-12 12:18:54   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-12 12:35:52   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-12 13:04:52   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "6 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych"
  2018-06-12 13:06:25   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-12 13:07:21   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "6 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynno?ści przetwarzania danych osobowych" w pozycji nr 7
  2018-06-12 13:07:25   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-12 15:09:54   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych"
  2018-06-12 15:09:55   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-12 15:10:48   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynnoś?ci przetwarzania danych osobowych" w pozycji nr 7
  2018-06-12 15:10:49   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-13 07:17:29   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynnoś?ci przetwarzania danych osobowych"
  2018-06-13 07:17:30   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-13 07:18:39   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynnoś?ci przetwarzania danych osobowych" w pozycji nr 7
  2018-06-13 07:18:40   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-13 07:23:34   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-13 07:26:29   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-13 07:27:32   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-13 07:29:04   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-13 07:30:09   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-13 07:41:16   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-13 07:53:23   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-19 10:42:08   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "6 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynno?ści przetwarzania danych osobowych"
  2018-06-19 10:42:11   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-19 10:43:41   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "6 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynno?ści przetwarzania danych osobowych" w pozycji nr 7
  2018-06-19 10:43:43   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-19 11:48:01   Marek Tomczak   Usunięto załącznik o nazwie "6 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynno?ści przetwarzania danych osobowych"
  2018-06-19 11:48:01   Marek Tomczak   Dodano załącznik o nazwie "6 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych" w pozycji nr 7
  2018-06-19 11:48:03   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2018-06-19 11:50:15   Marek Tomczak   Usunięto załącznik o nazwie "7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynnoś?ci przetwarzania danych osobowych"
  2018-06-19 11:50:16   Marek Tomczak   Dodano załącznik o nazwie "7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych" w pozycji nr 7
  2018-06-19 11:50:17   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2018-06-21 11:24:36   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Rejestr zbiorów danych prowadzony przez ABI (1)" w pozycji nr 8
  2018-06-21 11:24:36   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 58.2015 Burmistrza Nowego z 26.06.2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Nowe" w pozycji nr 9
  2018-06-21 11:24:38   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-21 11:26:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rejestr zbiorów danych prowadzony przez ABI (1)" na "8 Rejestr zbiorów danych prowadzony przez ABI (1)"
  2018-06-21 11:26:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 58.2015 Burmistrza Nowego z 26.06.2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Nowe" na "9 Zarządzenie Nr 58.2015 Burmistrza Nowego z 26.06.2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Nowe"
  2018-06-21 11:26:31   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-21 11:37:47   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 174.2017 Burmistrza Nowego z 20.02.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji do przetwarzania danych w Urzędzie Gminy Nowe" w pozycji nr 10
  2018-06-21 11:37:48   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-21 11:39:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 174.2017 Burmistrza Nowego z 20.02.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji do przetwarzania danych w Urzędzie Gminy Nowe" na "10 Zarządzenie Nr 174.2017 Burmistrza Nowego z 20.02.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji do przetwarzania danych w Urzędzie Gminy Nowe"
  2018-06-21 11:39:28   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-21 11:41:01   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-21 11:42:21   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-21 11:44:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "1 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w zwiazku ze składaniem wniosków, deklaracji, oświadczeń, informacji, itp." na "01 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w zwiazku ze składaniem wniosków, deklaracji, oświadczeń, informacji, itp."
  2018-06-21 11:44:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "2 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej" na "02 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej"
  2018-06-21 11:44:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "3 Informacja związana ze zbierniem danych osobowych w związku z ustawą o dawodach osobistych " na "03 Informacja związana ze zbierniem danych osobowych w związku z ustawą o dawodach osobistych "
  2018-06-21 11:44:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "4 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska" na "04 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska"
  2018-06-21 11:44:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "5 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z ustawą o ewidencji ludności" na "05 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z ustawą o ewidencji ludności"
  2018-06-21 11:44:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "6 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych" na "06 Zarządzenie Nr 269.2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych"
  2018-06-21 11:44:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych" na "07 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269.2018 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych"
  2018-06-21 11:44:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "8 Rejestr zbiorów danych prowadzony przez ABI (1)" na "08 Rejestr zbiorów danych prowadzony przez ABI (1)"
  2018-06-21 11:44:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "9 Zarządzenie Nr 58.2015 Burmistrza Nowego z 26.06.2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Nowe" na "09 Zarządzenie Nr 58.2015 Burmistrza Nowego z 26.06.2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Nowe"
  2018-06-21 11:44:32   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-27 08:21:47   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "04 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska"
  2018-06-27 08:21:49   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-27 08:30:02   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "04 Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska" w pozycji nr 10
  2018-06-27 08:30:04   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-27 08:43:16   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "03 Informacja związana ze zbierniem danych osobowych w związku z ustawą o dawodach osobistych "
  2018-06-27 08:43:18   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-27 08:52:58   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "05 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z ustawą o ewidencji ludności"
  2018-06-27 08:53:00   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-27 08:58:07   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "03 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w związku z ustawą o dowodach osobistych" w pozycji nr 9
  2018-06-27 08:58:08   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-27 09:23:56   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "05 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciażącego na administratorze w związku z ustawą o ewidencji ludności" w pozycji nr 10
  2018-06-27 09:23:57   G. Matusiak   Aktualizacja
  2019-04-19 14:00:39   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "02 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej"
  2019-04-19 14:00:39   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "01 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w zwiazku ze składaniem wniosków, deklaracji, oświadczeń, informacji, itp."
  2019-04-19 14:00:40   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "02 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku ze skladaniem wniosków , daklaracji,oświadczeń, informacji " w pozycji nr 9
  2019-04-19 14:00:40   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "01 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej." w pozycji nr 10
  2019-04-19 14:00:42   G. Matusiak   Aktualizacja
  2019-04-23 07:56:40   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "01 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej."
  2019-04-23 07:56:40   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "02 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku ze skladaniem wniosków , daklaracji,oświadczeń, informacji "
  2019-04-23 07:56:40   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "01 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej." w pozycji nr 9
  2019-04-23 07:56:40   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "02 Informacja związana ze zbieraniem danych osobowych w związku ze skladaniem wniosków , daklaracji,oświadczeń, informacji " w pozycji nr 10
  2019-04-23 07:56:41   G. Matusiak   Aktualizacja