Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7615675
od 26 października 2005

Historia zmian artykułu
  2017-02-01 07:53:22   G. Matusiak   Utworzenie
  2017-02-01 07:54:13   G. Matusiak   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2017-02-01 07:55:25   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Roczne zestawienie wyników badania wody przeznaczonej do spożycia za 2016 rok" w pozycji nr 1
  2017-02-01 07:55:27   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-04-10 14:38:05   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Wyniki badania wody za marzec 2017" w pozycji nr 2
  2017-04-10 14:38:07   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-08-04 08:51:18   Marek Tomczak   Dodano załącznik o nazwie "Wyniki badania wody za kwiecień 2017" w pozycji nr 3
  2017-08-04 08:51:22   Marek Tomczak   Dodano załącznik o nazwie "Wyniki badania wody za czerwiec 2017" w pozycji nr 4
  2017-08-04 08:51:24   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2017-11-06 10:29:13   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Wyniki badania wody 30.10.2017 r." w pozycji nr 5
  2017-11-06 10:29:15   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-12-05 11:25:04   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Wyniki badań wody za listopad 2017" w pozycji nr 6
  2017-12-05 11:25:07   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-12-05 11:27:44   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-12-05 11:29:16   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Roczne zestawienie wyników badania wody przeznaczonej do spożycia za 2016 rok" na "1 Roczne zestawienie wyników badania wody przeznaczonej do spożycia za 2016 rok"
  2017-12-05 11:29:16   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wyniki badania wody za marzec 2017" na "2 Wyniki badania wody za marzec 2017"
  2017-12-05 11:29:16   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wyniki badania wody za kwiecień 2017" na "3 Wyniki badania wody za kwiecień 2017"
  2017-12-05 11:29:16   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wyniki badania wody za czerwiec 2017" na "4 Wyniki badania wody za czerwiec 2017"
  2017-12-05 11:29:16   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wyniki badania wody 30.10.2017 r." na "5 Wyniki badania wody 30.10.2017 r."
  2017-12-05 11:29:16   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wyniki badań wody za listopad 2017" na "6 Wyniki badań wody za listopad 2017"
  2017-12-05 11:29:18   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-05-11 14:02:58   Marek Tomczak   Dodano załącznik o nazwie "Komunikat z oceny jakości wody Nowe - 11.05.2018 r" w pozycji nr 7
  2018-05-11 14:02:59   Marek Tomczak   Dodano załącznik o nazwie "Warunkowa przydatność wody - 11.05.2018 r." w pozycji nr 8
  2018-05-11 14:03:00   Marek Tomczak   Aktualizacja