Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7615645
od 26 października 2005

Historia zmian artykułu
  2016-12-27 09:18:55   G. Matusiak   Utworzenie
  2016-12-27 09:19:58   G. Matusiak   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2016-12-27 09:21:27   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "2 Obwieszczenie Burmistrza Nowego o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami gminy Nowe w sprawie statutów wszystkich sołectw gminy Nowe" w pozycji nr 1
  2016-12-27 09:21:27   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "1 Zarządzenie Nr 158.2016 Burmistrza Nowego z 23.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów wszystkich sołectw gminy Nowe" w pozycji nr 2
  2016-12-27 09:21:27   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "3 Ankieta konsultacyjna" w pozycji nr 3
  2016-12-27 09:21:28   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-01-05 09:53:42   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "4 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdrojewo" w pozycji nr 4
  2017-01-05 09:53:44   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-01-05 12:55:11   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "2 Obwieszczenie Burmistrza Nowego o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami gminy Nowe w sprawie statutów wszystkich sołectw gminy Nowe" na "02 Obwieszczenie Burmistrza Nowego o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami gminy Nowe w sprawie statutów wszystkich sołectw gminy Nowe"
  2017-01-05 12:55:11   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "1 Zarządzenie Nr 158.2016 Burmistrza Nowego z 23.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów wszystkich sołectw gminy Nowe" na "01 Zarządzenie Nr 158.2016 Burmistrza Nowego z 23.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów wszystkich sołectw gminy Nowe"
  2017-01-05 12:55:11   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "3 Ankieta konsultacyjna" na "03 Ankieta konsultacyjna"
  2017-01-05 12:55:12   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-01-05 12:55:32   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "04 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdrojewo" w pozycji nr 5
  2017-01-05 12:55:32   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "05 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tryl" w pozycji nr 6
  2017-01-05 12:55:32   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "06 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rychława" w pozycji nr 7
  2017-01-05 12:55:32   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "07 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiny" w pozycji nr 8
  2017-01-05 12:55:33   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "08 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiny" w pozycji nr 9
  2017-01-05 12:55:33   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "09 Projekt uchwały Tady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Morgi" w pozycji nr 10
  2017-01-05 12:55:33   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "10 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Milewko" w pozycji nr 11
  2017-01-05 12:55:33   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "11 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Mątawy " w pozycji nr 12
  2017-01-05 12:55:33   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "12 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gajewo" w pozycji nr 13
  2017-01-05 12:55:33   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "13 Projekt uchwały Rady Miejskiejw Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bochlin" w pozycji nr 14
  2017-01-05 12:55:33   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "14 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mały Komorsk" w pozycji nr 15
  2017-01-05 12:55:36   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-01-05 12:57:39   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "4 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdrojewo"
  2017-01-05 12:57:41   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-01-05 13:00:48   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "08 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiny"
  2017-01-05 13:00:50   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-01-09 10:32:25   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "03 Ankieta konsultacyjna"
  2017-01-09 10:32:27   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-01-09 10:33:07   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "3 Ankieta konsultacyjna" w pozycji nr 13
  2017-01-09 10:33:08   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-01-09 10:46:16   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "3 Ankieta konsultacyjna" w pozycji nr 14
  2017-01-09 10:46:18   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-01-09 10:48:21   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "3 Ankieta konsultacyjna"
  2017-01-09 10:48:21   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "3 Ankieta konsultacyjna" na "03 Ankieta konsultacyjna"
  2017-01-09 10:48:23   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-01-09 11:12:22   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "02 Obwieszczenie Burmistrza Nowego o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami gminy Nowe w sprawie statutów wszystkich sołectw gminy Nowe"
  2017-01-09 11:12:22   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "01 Zarządzenie Nr 158.2016 Burmistrza Nowego z 23.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów wszystkich sołectw gminy Nowe"
  2017-01-09 11:12:22   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "04 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdrojewo"
  2017-01-09 11:12:22   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "05 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tryl"
  2017-01-09 11:12:22   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "12 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gajewo"
  2017-01-09 11:12:22   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "13 Projekt uchwały Rady Miejskiejw Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bochlin"
  2017-01-09 11:12:22   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "14 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mały Komorsk"
  2017-01-09 11:12:22   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "03 Ankieta konsultacyjna"
  2017-01-09 11:12:22   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "06 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rychława"
  2017-01-09 11:12:22   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "07 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiny"
  2017-01-09 11:12:22   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "09 Projekt uchwały Tady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Morgi"
  2017-01-09 11:12:22   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "10 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Milewko"
  2017-01-09 11:12:22   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "11 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Mątawy "
  2017-01-09 11:12:24   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "01 Zarządzenie Nr 158.2016 Burmistrza Nowego z 23.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian sta" w pozycji nr 1
  2017-01-09 11:12:24   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "02 Projekt uchwały Rady Miejskiejw Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bochlin" w pozycji nr 2
  2017-01-09 11:12:24   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "03 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gajewo" w pozycji nr 3
  2017-01-09 11:12:25   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "04 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mały Komorsk" w pozycji nr 4
  2017-01-09 11:12:25   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "05 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Mątawy " w pozycji nr 5
  2017-01-09 11:12:25   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "06 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Milewko" w pozycji nr 6
  2017-01-09 11:12:25   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "07 Projekt uchwały Tady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Morgi" w pozycji nr 7
  2017-01-09 11:12:25   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "08 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiny" w pozycji nr 8
  2017-01-09 11:12:25   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "09 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rychława" w pozycji nr 9
  2017-01-09 11:12:25   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "10 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tryl" w pozycji nr 10
  2017-01-09 11:12:25   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "11 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdrojewo" w pozycji nr 11
  2017-01-09 11:12:25   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "12 Ankieta konsultacyjna" w pozycji nr 12
  2017-01-09 11:12:25   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "13 Obwieszczenie Burmistrza Nowego o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami gminy Nowe w sprawie statutów wszystkich sołectw gminy No" w pozycji nr 13
  2017-01-09 11:12:27   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-01-09 11:16:43   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01 Zarządzenie Nr 158.2016 Burmistrza Nowego z 23.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian sta" na "01 Zarządzenie Nr 158.2016 Burmistrza Nowego z 23.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian Statutów wszystkich Sołectw Gminy Nowe"
  2017-01-09 11:16:45   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-02-17 08:51:42   Marek Tomczak   Dodano załącznik o nazwie "Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych" w pozycji nr 14
  2017-02-17 08:51:43   Marek Tomczak   Aktualizacja