Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2016-12-27 09:18:55 G. Matusiak Utworzenie
2016-12-27 09:19:58 G. Matusiak Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2016-12-27 09:21:27 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "2 Obwieszczenie Burmistrza Nowego o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami gminy Nowe w sprawie statutów wszystkich sołectw gminy Nowe" w pozycji nr 1
2016-12-27 09:21:27 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "1 Zarządzenie Nr 158.2016 Burmistrza Nowego z 23.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów wszystkich sołectw gminy Nowe" w pozycji nr 2
2016-12-27 09:21:27 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "3 Ankieta konsultacyjna" w pozycji nr 3
2016-12-27 09:21:28 G. Matusiak Aktualizacja
2017-01-05 09:53:42 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "4 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdrojewo" w pozycji nr 4
2017-01-05 09:53:44 G. Matusiak Aktualizacja
2017-01-05 12:55:11 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "2 Obwieszczenie Burmistrza Nowego o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami gminy Nowe w sprawie statutów wszystkich sołectw gminy Nowe" na "02 Obwieszczenie Burmistrza Nowego o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami gminy Nowe w sprawie statutów wszystkich sołectw gminy Nowe"
2017-01-05 12:55:11 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "1 Zarządzenie Nr 158.2016 Burmistrza Nowego z 23.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów wszystkich sołectw gminy Nowe" na "01 Zarządzenie Nr 158.2016 Burmistrza Nowego z 23.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów wszystkich sołectw gminy Nowe"
2017-01-05 12:55:11 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "3 Ankieta konsultacyjna" na "03 Ankieta konsultacyjna"
2017-01-05 12:55:12 G. Matusiak Aktualizacja
2017-01-05 12:55:32 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "04 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdrojewo" w pozycji nr 5
2017-01-05 12:55:32 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "05 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tryl" w pozycji nr 6
2017-01-05 12:55:32 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "06 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rychława" w pozycji nr 7
2017-01-05 12:55:32 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "07 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiny" w pozycji nr 8
2017-01-05 12:55:33 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "08 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiny" w pozycji nr 9
2017-01-05 12:55:33 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "09 Projekt uchwały Tady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Morgi" w pozycji nr 10
2017-01-05 12:55:33 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "10 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Milewko" w pozycji nr 11
2017-01-05 12:55:33 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "11 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Mątawy " w pozycji nr 12
2017-01-05 12:55:33 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "12 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gajewo" w pozycji nr 13
2017-01-05 12:55:33 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "13 Projekt uchwały Rady Miejskiejw Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bochlin" w pozycji nr 14
2017-01-05 12:55:33 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "14 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mały Komorsk" w pozycji nr 15
2017-01-05 12:55:36 G. Matusiak Aktualizacja
2017-01-05 12:57:39 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "4 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdrojewo"
2017-01-05 12:57:41 G. Matusiak Aktualizacja
2017-01-05 13:00:48 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "08 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiny"
2017-01-05 13:00:50 G. Matusiak Aktualizacja
2017-01-09 10:32:25 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "03 Ankieta konsultacyjna"
2017-01-09 10:32:27 G. Matusiak Aktualizacja
2017-01-09 10:33:07 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "3 Ankieta konsultacyjna" w pozycji nr 13
2017-01-09 10:33:08 G. Matusiak Aktualizacja
2017-01-09 10:46:16 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "3 Ankieta konsultacyjna" w pozycji nr 14
2017-01-09 10:46:18 G. Matusiak Aktualizacja
2017-01-09 10:48:21 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "3 Ankieta konsultacyjna"
2017-01-09 10:48:21 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "3 Ankieta konsultacyjna" na "03 Ankieta konsultacyjna"
2017-01-09 10:48:23 G. Matusiak Aktualizacja
2017-01-09 11:12:22 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "02 Obwieszczenie Burmistrza Nowego o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami gminy Nowe w sprawie statutów wszystkich sołectw gminy Nowe"
2017-01-09 11:12:22 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "01 Zarządzenie Nr 158.2016 Burmistrza Nowego z 23.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów wszystkich sołectw gminy Nowe"
2017-01-09 11:12:22 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "04 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdrojewo"
2017-01-09 11:12:22 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "05 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tryl"
2017-01-09 11:12:22 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "12 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gajewo"
2017-01-09 11:12:22 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "13 Projekt uchwały Rady Miejskiejw Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bochlin"
2017-01-09 11:12:22 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "14 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mały Komorsk"
2017-01-09 11:12:22 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "03 Ankieta konsultacyjna"
2017-01-09 11:12:22 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "06 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rychława"
2017-01-09 11:12:22 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "07 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiny"
2017-01-09 11:12:22 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "09 Projekt uchwały Tady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Morgi"
2017-01-09 11:12:22 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "10 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Milewko"
2017-01-09 11:12:22 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "11 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Mątawy "
2017-01-09 11:12:24 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "01 Zarządzenie Nr 158.2016 Burmistrza Nowego z 23.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian sta" w pozycji nr 1
2017-01-09 11:12:24 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "02 Projekt uchwały Rady Miejskiejw Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bochlin" w pozycji nr 2
2017-01-09 11:12:24 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "03 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gajewo" w pozycji nr 3
2017-01-09 11:12:25 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "04 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mały Komorsk" w pozycji nr 4
2017-01-09 11:12:25 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "05 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Mątawy " w pozycji nr 5
2017-01-09 11:12:25 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "06 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Milewko" w pozycji nr 6
2017-01-09 11:12:25 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "07 Projekt uchwały Tady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Morgi" w pozycji nr 7
2017-01-09 11:12:25 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "08 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiny" w pozycji nr 8
2017-01-09 11:12:25 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "09 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rychława" w pozycji nr 9
2017-01-09 11:12:25 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "10 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tryl" w pozycji nr 10
2017-01-09 11:12:25 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "11 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdrojewo" w pozycji nr 11
2017-01-09 11:12:25 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "12 Ankieta konsultacyjna" w pozycji nr 12
2017-01-09 11:12:25 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "13 Obwieszczenie Burmistrza Nowego o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami gminy Nowe w sprawie statutów wszystkich sołectw gminy No" w pozycji nr 13
2017-01-09 11:12:27 G. Matusiak Aktualizacja
2017-01-09 11:16:43 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01 Zarządzenie Nr 158.2016 Burmistrza Nowego z 23.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian sta" na "01 Zarządzenie Nr 158.2016 Burmistrza Nowego z 23.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian Statutów wszystkich Sołectw Gminy Nowe"
2017-01-09 11:16:45 G. Matusiak Aktualizacja
2017-02-17 08:51:42 Marek Tomczak Dodano załącznik o nazwie "Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych" w pozycji nr 14
2017-02-17 08:51:43 Marek Tomczak Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij