Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7627834
od 26 października 2005

Historia zmian artykułu
  2015-08-04 10:37:39   G. Matusiak   Utworzenie
  2015-08-04 10:38:30   G. Matusiak   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2015-08-04 10:38:53   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "MX-M264N_20150804_073336" w pozycji nr 1
  2015-08-04 10:38:55   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-08-04 10:42:23   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "MX-M264N_20150804_073336" na "Zarzadzenie nr 68/2015 Burmistrza Nowego z 3.08.2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetow wyborczych związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej RP i Senatu RP zarządzonych na"
  2015-08-04 10:42:40   G. Matusiak   zarządzenie
  2015-08-18 09:55:51   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "1 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15.07.2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP" w pozycji nr 2
  2015-08-18 09:55:53   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-08-18 09:56:48   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie nr 68/2015 Burmistrza Nowego z 3.08.2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetow wyborczych związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej RP i Senatu RP zarządzonych na" na "2 Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Nowego z 3.08.2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetow wyborczych związanych z wyborami do Sejmu Rze
  2015-08-18 09:56:50   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-09-04 13:06:55   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "2 Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Nowego z 3.08.2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetow wyborczych związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej RP i Senatu RP zarządzonych " na "02 Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Nowego z 3.08.2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetow wyborczych związanych z wyborami do Sejmu Rz
  2015-09-04 13:06:55   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "1 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15.07.2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP" na "01 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15.07.2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP"
  2015-09-04 13:06:55   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "03 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 24.08.2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r" w pozycji nr 3
  2015-09-04 13:06:57   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-09-16 14:45:57   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "4 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP" w pozycji nr 4
  2015-09-16 14:45:57   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "5 Wniosek o sporządzenie aktu pelnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP" w pozycji nr 5
  2015-09-16 14:45:58   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-09-16 14:50:18   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "4 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP" na "04 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP"
  2015-09-16 14:50:18   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "5 Wniosek o sporządzenie aktu pelnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP" na "05 Wniosek o sporządzenie aktu pelnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP"
  2015-09-16 14:50:18   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "06 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP" w pozycji nr 6
  2015-09-16 14:50:20   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-09-23 10:06:21   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-09-23 10:08:09   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "07 Obwieszczenie Burmistrza Nowego z 23.09.2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych , o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepel ... " w pozycji nr 7
  2015-09-23 10:08:11   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-10-06 13:54:09   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 24.08.2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r" w pozycji nr 8
  2015-10-06 13:54:09   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z 28.09.2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 9" w pozycji nr 9
  2015-10-06 13:54:09   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z 28.09.2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 4 " w pozycji nr 10
  2015-10-06 13:54:11   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-10-06 13:54:42   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-10-06 13:57:25   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 24.08.2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r" na "08 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 24.08.2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r"
  2015-10-06 13:57:25   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z 28.09.2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 9" na "09 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z 28.09.2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 9"
  2015-10-06 13:57:25   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z 28.09.2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 4 " na "10 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z 28.09.2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 4 "
  2015-10-06 13:57:27   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-10-06 14:37:14   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "11 Informacja o spisie wyborców" w pozycji nr 11
  2015-10-06 14:37:15   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-10-07 08:37:58   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "12 Zarządzenie Nr 82.2015 Burmistrza Nowego z 5.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie gminy Nowe wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 25.10.2015" w pozycji nr 12
  2015-10-07 08:37:59   G. Matusiak   Aktualizacja