Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8040632
od 26 października 2005

Historia zmian artykułu
  2015-06-29 10:58:52   G. Matusiak   Utworzenie
  2015-06-29 10:59:45   G. Matusiak   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2015-06-29 11:03:50   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "1 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządeniu ogólnokrajowego referendum" w pozycji nr 1
  2015-06-29 11:03:50   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "2 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarzadzonym na dzień 6 września 2015 r." w pozycji nr 2
  2015-06-29 11:03:50   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "3 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym nz dzień 6 wrzesnia 2015 r." w pozycji nr 3
  2015-06-29 11:03:50   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "4 Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzien 6 września 2015 r." w pozycji nr 4
  2015-06-29 11:03:50   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "5 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru ...." w pozycji nr 5
  2015-06-29 11:03:52   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-07-03 12:08:46   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 59.2015 Burmistrza Nowego z 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii ..." w pozycji nr 6
  2015-07-03 12:08:48   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-07-03 12:09:08   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 59.2015 Burmistrza Nowego z 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii ..." na "6 Zarządzenie Nr 59.2015 Burmistrza Nowego z 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii ..."
  2015-07-03 12:09:10   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-07-28 08:04:42   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "7 Obwieszczenie Burmistrza Nowego z 27.07.2015 r. o numerach i granicach obwodu głosowania, siedzibach obwodowych komisji d.s referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji d.s referendum dostosowanych do potrzeb osób ....." w pozycji nr 7
  2015-07-28 08:04:44   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-07-31 11:12:37   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r." w pozycji nr 8
  2015-07-31 11:12:37   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym)" w pozycji nr 9
  2015-07-31 11:12:39   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-07-31 11:15:15   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "5 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru ...." na "8 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru ...."
  2015-07-31 11:15:15   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "6 Zarządzenie Nr 59.2015 Burmistrza Nowego z 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii ..." na "9 Zarządzenie Nr 59.2015 Burmistrza Nowego z 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii ..."
  2015-07-31 11:15:15   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "7 Obwieszczenie Burmistrza Nowego z 27.07.2015 r. o numerach i granicach obwodu głosowania, siedzibach obwodowych komisji d.s referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji d.s referendum dostosowanych do potrzeb osób ....." na "10 Obwieszczenie Burmistrza Nowego z 27.07.2015 r. o numerach i granicach obwodu głosowania, siedzibach obwodowych komisji d.s referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji d.s referendum dostosowanych do potrzeb osób ....."
  2015-07-31 11:15:15   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r." na "5 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r."
  2015-07-31 11:15:15   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym)" na "6 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym)"
  2015-07-31 11:15:16   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-07-31 11:22:58   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 wrzesnia 2015 r." w pozycji nr 10
  2015-07-31 11:23:00   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-07-31 11:26:00   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 wrzesnia 2015 r." na "11 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 wrzesnia 2015 r."
  2015-07-31 11:26:02   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-07-31 11:28:02   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "1 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządeniu ogólnokrajowego referendum" na "01 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządeniu ogólnokrajowego referendum"
  2015-07-31 11:28:02   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "2 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarzadzonym na dzień 6 września 2015 r." na "02 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarzadzonym na dzień 6 września 2015 r."
  2015-07-31 11:28:02   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "3 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym nz dzień 6 wrzesnia 2015 r." na "03 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym nz dzień 6 wrzesnia 2015 r."
  2015-07-31 11:28:02   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "4 Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzien 6 września 2015 r." na "04 Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzien 6 września 2015 r."
  2015-07-31 11:28:02   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "8 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru ...." na "08 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru ...."
  2015-07-31 11:28:02   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "9 Zarządzenie Nr 59.2015 Burmistrza Nowego z 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii ..." na "09 Zarządzenie Nr 59.2015 Burmistrza Nowego z 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii ..."
  2015-07-31 11:28:02   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "5 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r." na "05 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r."
  2015-07-31 11:28:02   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "6 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym)" na "06 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym)"
  2015-07-31 11:28:03   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-08-18 09:19:03   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "12 Zarządzenie Nr 70.2015 Burmistrza Nowego z 11.08.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w celu przeprowadzenia na terenie gminy Nowe referendum ogólnokrajowego ..." w pozycji nr 11
  2015-08-18 09:19:05   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-08-18 09:34:46   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "12 Zarządzenie Nr 70.2015 Burmistrza Nowego z 11.08.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w celu przeprowadzenia na terenie gminy Nowe referendum ogólnokrajowego ..." na "13 Zarządzenie Nr 70.2015 Burmistrza Nowego z 11.08.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w celu przeprowadzenia na terenie gminy Nowe referendum ogólnokrajowego ..."
  2015-08-18 09:34:47   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "12 Zarządzenie Nr 67.2015 Burmistrza Nowego z 3 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla zapewnienia obsługi informatycznej na potrzeby referendum ...." w pozycji nr 12
  2015-08-18 09:34:48   G. Matusiak   Aktualizacja