Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7615464
od 26 października 2005

Historia zmian artykułu
  2014-02-25 14:25:58   G. Matusiak   Utworzenie
  2014-02-25 14:26:58   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19.02.2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego" w pozycji nr 1
  2014-02-25 14:27:07   G. Matusiak   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2014-02-25 14:31:51   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19.02.2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego" na "1 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19.02.2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego"
  2014-02-25 14:31:52   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-02-25 14:33:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "1 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19.02.2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego" na "01 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19.02.2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego"
  2014-02-25 14:33:36   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-02-25 14:50:46   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-03-04 15:14:04   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-03-04 15:15:17   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "02 Zarządzenie Nr 263.2014 Burmistrza Nowego z 27.02.2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezplatne umieszczanie urządowych obwieszczeń wyborczych związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego ..." w pozycji nr 2
  2014-03-04 15:15:19   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-03-07 12:16:05   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "03 Zespół ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Nowe" w pozycji nr 3
  2014-03-07 12:16:07   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-03-07 12:17:51   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "03 Zespół ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Nowe" na "03 Zespół ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w gminie Nowe"
  2014-03-07 12:17:53   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-03-07 12:18:17   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-03-11 08:24:46   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "04 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r." w pozycji nr 4
  2014-03-11 08:24:46   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "05 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych" w pozycji nr 5
  2014-03-11 08:24:46   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "06 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r." w pozycji nr 6
  2014-03-11 08:24:47   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-03-14 10:51:13   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 263.2014 Burmistrza Nowego z 27.02.2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezplatne umieszczanie " w pozycji nr 7
  2014-03-14 10:51:14   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-03-24 11:16:39   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r." w pozycji nr 8
  2014-03-24 11:16:42   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-03-24 11:18:41   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 263.2014 Burmistrza Nowego z 27.02.2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezplatne umieszczanie "
  2014-03-24 11:18:42   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-03-24 11:20:40   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r." na "07 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r."
  2014-03-24 11:20:42   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-03-24 11:21:19   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-03-25 10:19:39   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 25 maja 2014 r." w pozycji nr 8
  2014-03-25 10:19:39   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.j " w pozycji nr 9
  2014-03-25 10:19:39   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czsowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ... " w pozycji nr 10
  2014-03-25 10:19:40   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-03-25 10:22:47   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "07 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r." na "Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r."
  2014-03-25 10:22:47   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czsowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ... " na "07 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ... "
  2014-03-25 10:22:49   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-03-25 10:24:26   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.j " na "07 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.j "
  2014-03-25 10:24:27   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-03-25 10:26:10   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "07 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ... " na "08 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ... "
  2014-03-25 10:26:11   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-03-25 10:27:53   G. Matusiak   Przesunięto załącznik o nazwie "07 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.j " na pozycję nr 7
  2014-03-25 10:27:53   G. Matusiak   Przesunięto załącznik o nazwie "08 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ... " na pozycję nr 8
  2014-03-25 10:27:53   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r." na "10 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r."
  2014-03-25 10:27:53   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 25 maja 2014 r." na "09 Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 25 maja 2014 r."
  2014-03-25 10:27:54   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-03-25 10:28:53   G. Matusiak   Przesunięto załącznik o nazwie "09 Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 25 maja 2014 r." na pozycję nr 9
  2014-03-25 10:28:55   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-04-09 09:14:19   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "11 Zarządzenie Nr 272.2014 Burmistrza Nowego z 8.04.2014 r. w sprawie weyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego..... " w pozycji nr 11
  2014-04-09 09:14:20   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-04-09 09:15:46   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "11 Zarządzenie Nr 272.2014 Burmistrza Nowego z 8.04.2014 r. w sprawie weyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego..... " na "11 Zarządzenie Nr 272.2014 Burmistrza Nowego z 8.04.2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego..... "
  2014-04-09 09:15:47   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-04-10 13:26:44   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "11 Zarządzenie Nr 272.2014 Burmistrza Nowego z 8.04.2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego..... "
  2014-04-10 13:26:46   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-04-10 13:27:23   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "11 Zarządzenie Nr 275.2014 Burmistrza Nowego z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Euro ...." w pozycji nr 11
  2014-04-10 13:27:25   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-04-24 08:08:42   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "12 Obwieszczenie Burmistrza Nowego z 23.04.2014 r. w sprawie numerów i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców.. " w pozycji nr 12
  2014-04-24 08:08:44   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-05-07 12:04:42   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "13 Zarządzenie Nr 282.2014 Burmistrza Nowego z 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego" w pozycji nr 13
  2014-05-07 12:04:47   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-05-12 07:08:38   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "14 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z 28.04.2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 2" w pozycji nr 14
  2014-05-12 07:08:39   G. Matusiak   Aktualizacja