Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7625483
od 26 października 2005

Historia zmian artykułu
  2012-03-30 13:30:01   Tomasz Stefaniak   Utworzenie
  2012-03-30 13:30:47   Tomasz Stefaniak   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2012-03-30 13:32:44   Tomasz Stefaniak   Aktualizacja
  2012-03-30 13:42:44   Tomasz Stefaniak   Aktualizacja
  2012-03-30 13:45:17   Tomasz Stefaniak   Aktualizacja
  2012-03-30 13:48:03   Tomasz Stefaniak   Aktualizacja
  2012-03-30 13:49:30   Tomasz Stefaniak   Aktualizacja
  2012-03-30 13:49:49   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚ"
  2012-03-30 13:49:50   Tomasz Stefaniak   Aktualizacja
  2012-04-17 07:25:56   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚ"
  2012-04-17 07:25:56   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚ"
  2012-04-17 07:25:58   Tomasz Stefaniak   Aktualizacja
  2012-05-07 13:22:52   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚ"
  2012-05-07 13:22:52   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚ"
  2012-05-07 13:22:53   Tomasz Stefaniak   Aktualizacja
  2012-10-03 11:05:40   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚ"
  2012-10-03 11:05:41   Tomasz Stefaniak   Aktualizacja
  2012-10-03 11:06:18   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD"
  2012-10-03 11:06:19   Tomasz Stefaniak   Aktualizacja
  2012-10-16 11:33:36   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD"
  2012-10-16 11:33:38   Tomasz Stefaniak   Aktualizacja
  2012-10-16 11:33:56   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH"
  2012-10-16 11:33:57   Tomasz Stefaniak   Aktualizacja
  2012-10-29 14:24:26   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH"
  2012-10-29 14:24:28   Tomasz Stefaniak   Aktualizacja
  2012-10-29 14:24:50   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH"
  2012-10-29 14:24:51   Tomasz Stefaniak   Aktualizacja
  2013-10-15 08:32:09   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "PRSP SA Gdańsk 1"
  2013-10-15 08:32:11   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "PRSP SA Gdańsk 2"
  2013-10-15 08:32:13   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "PRSP SA Gdańsk 3"
  2013-10-15 08:32:15   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "PRSP SA Gdańsk 4"
  2013-10-15 08:32:37   Tomasz Stefaniak   Aktualizacja PRSP SA Gdańsk
  2013-10-15 08:32:52   Tomasz Stefaniak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "PRSP SA Gdańsk 1" na "PRSP SA Gdańsk 1"
  2013-10-15 08:32:52   Tomasz Stefaniak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "PRSP SA Gdańsk 2" na "PRSP SA Gdańsk 2"
  2013-10-15 08:32:52   Tomasz Stefaniak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "PRSP SA Gdańsk 3" na "PRSP SA Gdańsk 3"
  2013-10-15 08:32:52   Tomasz Stefaniak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "PRSP SA Gdańsk 4" na "PRSP SA Gdańsk 4"
  2013-10-15 08:32:52   Tomasz Stefaniak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH" na "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH"
  2013-10-15 08:32:53   Tomasz Stefaniak   Aktualizacja
  2014-02-05 10:43:11   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla WrPO ALBA SA Wrocław" w pozycji nr 1
  2014-02-05 10:43:13   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla PRS-P SA Gdańsk" w pozycji nr 2
  2014-02-05 10:43:15   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla SITA Pomorze Gdańsk" w pozycji nr 7
  2014-02-05 10:43:16   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "Wykreślenie z RDR dla PRS-P SA Gdańsk" w pozycji nr 8
  2014-02-05 10:43:17   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla TROP-TRANS Gdańsk" w pozycji nr 9
  2014-02-05 10:43:19   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR DAN-WI Gdańsk" w pozycji nr 10
  2014-02-05 10:43:20   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "Wykreślenie z RDR dla Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA Grudziądz" w pozycji nr 11
  2014-02-05 10:43:22   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "Zmiana wpisu do RDR dla PW Wiązar wlk Komorsk" w pozycji nr 12
  2014-02-05 10:43:23   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "Wykreślenie z RDR dla SITA Pomorze Kościerzyna" w pozycji nr 13
  2014-02-05 10:43:24   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla PHU-T MARCO Ćmińsk" w pozycji nr 14
  2014-02-05 10:43:24   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla FH TESSO SJ Gdynia " w pozycji nr 15
  2014-02-05 10:43:26   Tomasz Stefaniak   Aktualizacja
  2014-02-05 14:17:42   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR PUM Grudziądz" w pozycji nr 17
  2014-02-05 14:17:44   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR PUM Nowe" w pozycji nr 18
  2014-02-05 14:17:48   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR PUS Kwidzyn" w pozycji nr 19
  2014-02-05 14:17:49   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "Wpis do RDR STARKOM" w pozycji nr 20
  2014-02-05 14:17:50   Tomasz Stefaniak   Aktualizacja
  2014-12-05 07:52:00   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla WrPO ALBA SA Wrocław"
  2014-12-05 07:52:00   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla PRS-P SA Gdańsk"
  2014-12-05 07:52:00   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "PRSP SA Gdańsk 1"
  2014-12-05 07:52:00   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "PRSP SA Gdańsk 2"
  2014-12-05 07:52:01   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "PRSP SA Gdańsk 3"
  2014-12-05 07:52:01   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "PRSP SA Gdańsk 4"
  2014-12-05 07:52:01   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla SITA Pomorze Gdańsk"
  2014-12-05 07:52:01   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "Wykreślenie z RDR dla PRS-P SA Gdańsk"
  2014-12-05 07:52:01   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla TROP-TRANS Gdańsk"
  2014-12-05 07:52:01   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR DAN-WI Gdańsk"
  2014-12-05 07:52:01   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "Wykreślenie z RDR dla Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA Grudziądz"
  2014-12-05 07:52:01   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "Zmiana wpisu do RDR dla PW Wiązar wlk Komorsk"
  2014-12-05 07:52:01   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "Wykreślenie z RDR dla SITA Pomorze Kościerzyna"
  2014-12-05 07:52:01   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla PHU-T MARCO Ćmińsk"
  2014-12-05 07:52:01   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR dla FH TESSO SJ Gdynia "
  2014-12-05 07:52:01   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH"
  2014-12-05 07:52:01   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR PUM Grudziądz"
  2014-12-05 07:52:01   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR PUM Nowe"
  2014-12-05 07:52:01   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR PUS Kwidzyn"
  2014-12-05 07:52:01   Tomasz Stefaniak   Usunięto załącznik o nazwie "Wpis do RDR STARKOM"
  2014-12-05 07:52:11   Tomasz Stefaniak   Dodano załącznik o nazwie "Wykaz podmiotów wpisanych do RDR na 30.11.2014 roku" w pozycji nr 1
  2014-12-05 07:52:24   Tomasz Stefaniak   Aktualizacja
  2016-09-13 11:54:25   Marek Tomczak   Aktualizacja