Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2008-05-23 12:34:36 G. Matusiak Utworzenie
2008-05-23 12:35:30 G. Matusiak Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2008-05-23 12:38:05 G. Matusiak Aktualizacja
2008-05-23 12:42:54 G. Matusiak Aktualizacja
2008-05-23 12:57:51 G. Matusiak Aktualizacja
2008-05-23 12:59:36 G. Matusiak Aktualizacja
2008-09-19 12:15:31 G. Matusiak Aktualizacja
2008-09-19 12:16:23 G. Matusiak Aktualizacja
2008-09-19 12:20:32 G. Matusiak Aktualizacja
2008-09-19 12:21:02 G. Matusiak Aktualizacja
2008-09-19 12:29:57 G. Matusiak Aktualizacja
2008-11-25 08:09:13 G. Matusiak Aktualizacja
2008-11-26 09:11:40 G. Matusiak Aktualizacja
2008-12-30 09:41:26 G. Matusiak Aktualizacja
2008-12-30 09:46:39 G. Matusiak Aktualizacja
2009-01-14 12:46:59 G. Matusiak Aktualizacja
2009-01-14 12:47:35 G. Matusiak Aktualizacja
2009-01-14 12:58:49 G. Matusiak Aktualizacja
2009-03-31 07:18:00 G. Matusiak Aktualizacja
2009-03-31 07:19:29 G. Matusiak Aktualizacja
2009-05-05 11:01:48 G. Matusiak Aktualizacja
2009-05-05 11:02:46 G. Matusiak Aktualizacja
2009-05-05 11:47:08 G. Matusiak Aktualizacja
2009-06-12 14:20:00 G. Matusiak Aktualizacja
2009-06-12 14:21:14 G. Matusiak Aktualizacja
2009-11-26 08:31:11 G. Matusiak Aktualizacja
2009-11-26 08:31:38 G. Matusiak Aktualizacja
2009-12-29 09:24:33 G. Matusiak Aktualizacja
2009-12-29 09:37:20 G. Matusiak Aktualizacja
2009-12-29 09:40:33 G. Matusiak Aktualizacja
2009-12-29 09:42:50 G. Matusiak Aktualizacja
2009-12-29 09:45:32 G. Matusiak Aktualizacja
2009-12-29 09:47:57 G. Matusiak Aktualizacja
2009-12-29 09:51:44 G. Matusiak Aktualizacja
2009-12-29 09:57:03 G. Matusiak Aktualizacja
2009-12-29 11:26:54 G. Matusiak Aktualizacja
2010-01-15 10:53:31 G. Matusiak Aktualizacja
2010-01-19 09:11:52 G. Matusiak Aktualizacja
2010-01-19 09:14:46 G. Matusiak Aktualizacja
2010-03-11 14:59:03 G. Matusiak Aktualizacja
2010-09-06 11:54:35 G. Matusiak Aktualizacja
2010-09-07 10:21:59 G. Matusiak Aktualizacja
2010-09-07 10:24:42 G. Matusiak Aktualizacja
2010-09-07 10:26:39 G. Matusiak Aktualizacja
2010-09-07 10:36:51 G. Matusiak Aktualizacja
2010-09-07 10:40:53 G. Matusiak Aktualizacja
2010-09-07 10:45:29 G. Matusiak Aktualizacja
2010-10-21 08:33:01 G. Matusiak Aktualizacja
2010-12-10 10:28:14 G. Matusiak Aktualizacja
2010-12-10 10:32:04 G. Matusiak Aktualizacja
2010-12-21 07:52:29 G. Matusiak Aktualizacja
2010-12-21 07:53:12 G. Matusiak Aktualizacja
2010-12-21 07:55:48 G. Matusiak Aktualizacja
2010-12-21 08:00:42 G. Matusiak Aktualizacja
2010-12-21 08:02:54 G. Matusiak Aktualizacja
2010-12-21 08:05:46 G. Matusiak Aktualizacja
2010-12-21 08:06:34 G. Matusiak Aktualizacja
2010-12-21 08:09:20 G. Matusiak Aktualizacja
2010-12-21 08:11:49 G. Matusiak Aktualizacja
2010-12-21 08:16:11 G. Matusiak Aktualizacja
2010-12-21 08:19:53 G. Matusiak Aktualizacja
2010-12-21 08:21:42 G. Matusiak Aktualizacja
2011-03-24 07:21:43 G. Matusiak Aktualizacja
2011-03-24 07:23:03 G. Matusiak Aktualizacja
2011-03-24 07:24:54 G. Matusiak Aktualizacja
2011-03-24 07:27:09 G. Matusiak Aktualizacja
2011-09-12 09:07:39 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "20.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis ......"
2011-09-12 09:07:40 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie"
2011-09-12 09:07:41 G. Matusiak Aktualizacja
2011-09-23 09:51:54 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "24a Wniosek o wydanie zaświadczenia"
2011-09-23 09:51:55 G. Matusiak Aktualizacja
2011-10-25 07:47:09 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "27. EDG-POPR (wniosek o dokonanie korekty wniosku EDG-1)"
2011-10-25 07:47:09 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "25. EDg-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej"
2011-10-25 07:47:09 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "26. Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1"
2011-10-25 07:47:11 G. Matusiak Aktualizacja
2011-10-25 08:03:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24a Wniosek o wydanie zaświadczenia" na "25. Wniosek o wydanie zaświadczenia"
2011-10-25 08:03:32 G. Matusiak Aktualizacja
2011-12-30 09:03:01 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "01. DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości"
2011-12-30 09:03:03 G. Matusiak Aktualizacja
2011-12-30 09:03:52 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "01.DN-1"
2011-12-30 09:03:57 G. Matusiak Aktualizacja
2011-12-30 09:04:36 G. Matusiak Aktualizacja
2011-12-30 09:05:10 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
2011-12-30 09:05:11 G. Matusiak Aktualizacja
2011-12-30 09:06:02 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "10. IN-1"
2011-12-30 09:06:03 G. Matusiak Aktualizacja
2011-12-30 09:14:00 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "23.1.Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej"
2011-12-30 09:14:01 G. Matusiak Aktualizacja
2011-12-30 09:16:57 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01.DN-1" na "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości"
2011-12-30 09:16:57 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "10. IN-1" na "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
2011-12-30 09:16:58 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-11 09:31:06 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "25. Wniosek o wydanie zaświadczenia"
2012-01-11 09:31:08 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-11 09:32:17 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "24a Wniosek o wydanie zaświadczenia"
2012-01-11 09:32:19 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-11 09:59:34 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "28. Wniosek o potwierdzenie aktualności wpisu do EPG"
2012-01-11 09:59:36 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-11 13:46:06 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 2009"
2012-01-11 13:46:07 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-11 13:46:30 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów"
2012-01-11 13:46:31 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-12 09:38:52 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "18.DT-1 Deklaracja od środków transportowych"
2012-01-12 09:38:53 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-12 09:39:29 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "19.DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
2012-01-12 09:39:30 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-12 09:42:46 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "18.DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych"
2012-01-12 09:42:47 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-12 09:44:07 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "19.DT-1.A Załącznik do deklaracji DT-1"
2012-01-12 09:44:08 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-12 09:45:27 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "18.DT-1 Deklaracja od środków transportowych"
2012-01-12 09:45:28 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-12 09:45:44 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-12 09:46:45 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "18.DT-1 Deklaracja od środków transportowych"
2012-01-12 09:46:46 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-12 09:47:04 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "19.DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
2012-01-12 09:47:06 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-12 10:13:23 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-12 10:13:48 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "19.DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
2012-01-12 10:13:49 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-12 10:14:09 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "18.DT-1 Deklaracja od środków transportowych"
2012-01-12 10:14:10 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-12 10:14:27 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "19.DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
2012-01-12 10:14:28 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-12 10:18:39 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych"
2012-01-12 10:18:41 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-12 10:19:07 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
2012-01-12 10:19:08 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-19 11:41:42 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej"
2012-01-19 11:41:44 G. Matusiak Aktualizacja
2012-01-19 11:43:04 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej"
2012-01-19 11:43:06 G. Matusiak Aktualizacja
2012-03-21 14:08:35 G. Matusiak Aktualizacja
2012-04-24 13:21:07 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "33. Wniosek o wydanie licencji na wykonywania transportu drogowego taksówką ...."
2012-04-24 13:21:08 G. Matusiak Aktualizacja
2012-04-24 13:34:00 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
2012-04-24 13:34:01 G. Matusiak Aktualizacja
2012-04-24 13:39:07 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
2012-04-24 13:39:08 G. Matusiak Aktualizacja
2013-03-20 14:23:18 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
2013-03-20 14:23:19 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość"
2013-03-20 14:23:20 G. Matusiak Aktualizacja
2013-03-20 14:26:11 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" na "34. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
2013-03-20 14:26:11 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość" na "35. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość"
2013-03-20 14:26:12 G. Matusiak Aktualizacja
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości" na "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "02. ZN-1A dane o nieruchomościach" na "02. ZN-1A dane o nieruchomościach"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" na "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny" na "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych" na "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" na "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny" na "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych" na "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego " na "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego "
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego" na "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "30. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych" na "30. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości" na "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości" na "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy" na "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę" na "Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny" na "Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "31. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych" na "31. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym " na "Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym "
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych" na "Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym" na "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej" na "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów" na "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty" na "17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "16. Wniosek o umorzenie podatku" na "16. Wniosek o umorzenie podatku"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "29. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole" na "29. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "32. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" na "32. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" na "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "34. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" na "34. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym " na "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym "
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis" na "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)" na "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości" na "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie " na "24. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie "
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie" na "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "23.1.Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej" na "23.1.Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24a Wniosek o wydanie zaświadczenia" na "24a Wniosek o wydanie zaświadczenia"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych" na "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1" na "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej" na "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
2013-03-21 07:42:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "35. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość" na "35. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość"
2013-03-21 07:42:51 G. Matusiak Aktualizacja
2013-03-21 07:55:21 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości" na "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "02. ZN-1A dane o nieruchomościach" na "02. ZN-1A dane o nieruchomościach"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" na "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny" na "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych" na "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" na "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny" na "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych" na "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym " na "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym "
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości" na "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego" na "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego " na "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego "
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów" na "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym" na "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej" na "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "16. Wniosek o umorzenie podatku" na "16. Wniosek o umorzenie podatku"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty" na "17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych" na "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1" na "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie" na "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis" na "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej" na "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)" na "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "23.1.Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej" na "24 Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie " na "25. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie "
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "30. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych" na "30. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości" na "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości" na "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy" na "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę" na "Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny" na "Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "31. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych" na "31. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym " na "Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym "
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych" na "Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "29. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole" na "29. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "32. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" na "32. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" na "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "34. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" na "34. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24a Wniosek o wydanie zaświadczenia" na "24a Wniosek o wydanie zaświadczenia"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
2013-03-21 07:55:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "35. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość" na "35. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość"
2013-03-21 07:55:23 G. Matusiak Aktualizacja
2013-03-21 07:56:45 G. Matusiak Aktualizacja
2013-03-21 07:57:31 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "25. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie " na "26. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie "
2013-03-21 07:57:31 G. Matusiak Aktualizacja
2013-03-21 07:58:37 G. Matusiak Aktualizacja
2013-03-21 08:01:46 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24a Wniosek o wydanie zaświadczenia" na "25. Wniosek o wydanie zaświadczenia"
2013-03-21 08:01:47 G. Matusiak Aktualizacja
2013-03-21 08:03:41 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "29. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole" na "27. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole"
2013-03-21 08:03:42 G. Matusiak Aktualizacja
2013-03-21 08:04:28 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "30. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych" na "28. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych"
2013-03-21 08:04:29 G. Matusiak Aktualizacja
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości" na "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "02. ZN-1A dane o nieruchomościach" na "02. ZN-1A dane o nieruchomościach"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" na "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny" na "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych" na "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" na "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny" na "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych" na "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym " na "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym "
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości" na "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego" na "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego " na "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego "
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów" na "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym" na "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej" na "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "16. Wniosek o umorzenie podatku" na "16. Wniosek o umorzenie podatku"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty" na "17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych" na "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1" na "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie" na "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis" na "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej" na "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)" na "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24 Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej" na "24. Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "25. Wniosek o wydanie zaświadczenia" na "25. Wniosek o wydanie zaświadczenia"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "26. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie " na "26. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie "
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "27. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole" na "27. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "28. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych" na "28. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości" na "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości" na "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy" na "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę" na "Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny" na "Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "31. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych" na "31. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym " na "Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym "
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych" na "Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "32. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" na "32. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" na "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "34. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" na "34. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
2013-03-21 08:06:27 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "35. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość" na "35. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość"
2013-03-21 08:06:29 G. Matusiak Aktualizacja
2013-03-21 08:08:17 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "31. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych" na "29. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych"
2013-03-21 08:08:18 G. Matusiak Aktualizacja
2013-03-21 08:09:28 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "32. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" na "30. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
2013-03-21 08:09:28 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "31. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
2013-03-21 08:09:30 G. Matusiak Aktualizacja
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości" na "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "02. ZN-1A dane o nieruchomościach" na "02. ZN-1A dane o nieruchomościach"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" na "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny" na "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych" na "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" na "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny" na "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych" na "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym " na "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym "
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości" na "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego" na "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego " na "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego "
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów" na "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym" na "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej" na "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "16. Wniosek o umorzenie podatku" na "16. Wniosek o umorzenie podatku"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty" na "17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych" na "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1" na "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie" na "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis" na "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej" na "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)" na "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24. Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej" na "24. Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "25. Wniosek o wydanie zaświadczenia" na "25. Wniosek o wydanie zaświadczenia"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "26. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie " na "26. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie "
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "27. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole" na "27. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "28. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych" na "28. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "29. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych" na "29. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "30. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" na "30. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "31. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "31. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "34. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" na "34. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "35. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość" na "35. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości" na "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości" na "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy" na "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę" na "Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny" na "Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny"
2013-03-21 08:12:34 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym " na "Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym "
2013-03-21 08:12:35 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego"
2013-03-21 08:12:35 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych" na "Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych"
2013-03-21 08:12:35 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" na "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
2013-03-21 08:12:35 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów"
2013-03-21 08:12:36 G. Matusiak Aktualizacja
2013-03-21 08:14:39 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "32. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
2013-03-21 08:14:39 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "34. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" na "33. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
2013-03-21 08:14:39 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "35. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość" na "34. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość"
2013-03-21 08:14:41 G. Matusiak Aktualizacja
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości" na "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "02. ZN-1A dane o nieruchomościach" na "02. ZN-1A dane o nieruchomościach"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" na "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny" na "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych" na "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" na "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny" na "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych" na "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym " na "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym "
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości" na "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego" na "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego " na "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego "
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów" na "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym" na "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej" na "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "16. Wniosek o umorzenie podatku" na "16. Wniosek o umorzenie podatku"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty" na "17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych" na "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1" na "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie" na "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis" na "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej" na "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)" na "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24. Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej" na "24. Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "25. Wniosek o wydanie zaświadczenia" na "25. Wniosek o wydanie zaświadczenia"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "26. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie " na "26. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie "
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "27. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole" na "27. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "28. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych" na "28. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "29. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych" na "29. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "30. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" na "30. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "31. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "31. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "32. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "32. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "33. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" na "33. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "34. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość" na "34. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości" na "35. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości" na "36. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy" na "37. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym " na "38. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym "
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego" na "39. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów" na "40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę" na "41. Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny" na "43. Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych" na "44. Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych"
2013-03-21 08:19:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" na "45. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
2013-03-21 08:19:32 G. Matusiak Aktualizacja
2013-04-26 11:58:12 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "30. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
2013-04-26 11:58:13 G. Matusiak Aktualizacja
2013-04-26 12:02:15 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "29. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych"
2013-04-26 12:02:17 G. Matusiak Aktualizacja
2013-04-26 12:03:02 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "29. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych"
2013-04-26 12:03:02 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "30. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholi"
2013-04-26 12:03:03 G. Matusiak Aktualizacja
2013-04-26 12:04:39 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "29. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych"
2013-04-26 12:04:41 G. Matusiak Aktualizacja
2013-04-26 12:05:49 G. Matusiak Aktualizacja
2013-04-26 12:06:27 G. Matusiak Aktualizacja
2013-04-26 12:07:10 G. Matusiak Aktualizacja
2013-04-26 12:09:57 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "29. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych"
2013-04-26 12:09:58 G. Matusiak Aktualizacja
2013-08-06 15:05:48 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis"
2013-08-06 15:05:48 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej"
2013-08-06 15:05:50 G. Matusiak Aktualizacja
2013-08-20 13:43:38 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "21 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej"
2013-08-20 13:43:39 G. Matusiak Aktualizacja
2013-09-03 07:38:46 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "45. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
2013-09-03 07:38:48 G. Matusiak Aktualizacja
2013-09-03 07:39:49 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "45 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
2013-09-03 07:39:50 G. Matusiak Aktualizacja
2013-09-23 13:08:05 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "45 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
2013-09-23 13:08:05 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "45 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
2013-09-23 13:08:06 G. Matusiak Aktualizacja
2013-09-23 13:13:25 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "41. Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę"
2013-09-23 13:13:27 G. Matusiak Aktualizacja
2013-09-23 13:14:47 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "43. Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny" na "42. Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny"
2013-09-23 13:14:48 G. Matusiak Aktualizacja
2013-09-23 13:15:57 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "44. Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych" na "43. Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych"
2013-09-23 13:15:57 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "45 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" na "44 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
2013-09-23 13:15:58 G. Matusiak Aktualizacja
2013-09-23 13:17:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "42. Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny" na "41. Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny"
2013-09-23 13:17:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "43. Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych" na "42. Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych"
2013-09-23 13:17:30 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "44 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" na "43 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
2013-09-23 13:17:31 G. Matusiak Aktualizacja
2013-09-24 09:13:34 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej"
2013-09-24 09:13:37 G. Matusiak Aktualizacja
2013-09-24 09:14:38 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej" na "44 Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej"
2013-09-24 09:14:39 G. Matusiak Aktualizacja
2013-10-09 08:33:20 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "21 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej"
2013-10-09 08:33:21 G. Matusiak Aktualizacja
2013-10-09 08:34:51 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "21 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej"
2013-10-09 08:34:52 G. Matusiak Aktualizacja
2014-04-17 11:04:40 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)"
2014-04-17 11:04:42 G. Matusiak Aktualizacja
2014-04-17 11:05:57 G. Matusiak Aktualizacja
2014-04-17 11:06:21 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "26. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie "
2014-04-17 11:06:22 G. Matusiak Aktualizacja
2014-04-17 11:07:07 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "23 Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (tylko podatnicy będący rolnikami) " w pozycji nr 42
2014-04-17 11:07:07 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "26 Oświadczenie dotyczące pomcy de minimis w rolnictwie" w pozycji nr 43
2014-04-17 11:07:08 G. Matusiak Aktualizacja
2014-06-16 08:53:10 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "33. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
2014-06-16 08:53:10 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "34. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość"
2014-06-16 08:53:13 G. Matusiak Aktualizacja
2014-06-16 08:54:43 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "33. Deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w pozycji nr 42
2014-06-16 08:54:44 G. Matusiak Aktualizacja
2014-09-11 07:45:44 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "37. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy"
2014-09-11 07:45:46 G. Matusiak Aktualizacja
2014-09-11 07:46:43 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "37 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy" w pozycji nr 42
2014-09-11 07:46:46 G. Matusiak Aktualizacja
2014-09-11 07:47:48 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "37 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy" na "37. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy"
2014-09-11 07:47:49 G. Matusiak Aktualizacja
2014-11-19 12:46:41 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie"
2014-11-19 12:46:43 G. Matusiak Aktualizacja
2014-11-19 12:47:26 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" w pozycji nr 42
2014-11-19 12:47:27 G. Matusiak Aktualizacja
2014-12-11 12:25:22 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "Informacja o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" w pozycji nr 43
2014-12-11 12:25:24 G. Matusiak Aktualizacja
2015-01-13 15:20:24 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "43 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
2015-01-13 15:20:26 G. Matusiak Aktualizacja
2015-01-13 15:22:05 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "45 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" w pozycji nr 43
2015-01-13 15:22:06 G. Matusiak Aktualizacja
2015-12-01 08:14:07 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "42. Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych"
2015-12-01 08:14:09 G. Matusiak Aktualizacja
2015-12-01 08:14:50 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "42 Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych." w pozycji nr 43
2015-12-01 08:14:52 G. Matusiak Aktualizacja
2015-12-01 08:17:07 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "42 Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych." na "42. Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych."
2015-12-01 08:17:09 G. Matusiak Aktualizacja
2015-12-21 10:35:24 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów"
2015-12-21 10:35:27 G. Matusiak Aktualizacja
2015-12-21 10:36:35 G. Matusiak Aktualizacja
2016-01-04 10:46:19 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości"
2016-01-04 10:46:19 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "02. ZN-1A dane o nieruchomościach"
2016-01-04 10:46:19 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości"
2016-01-04 10:46:19 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny"
2016-01-04 10:46:19 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych"
2016-01-04 10:46:19 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym"
2016-01-04 10:46:19 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny"
2016-01-04 10:46:19 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych"
2016-01-04 10:46:19 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym "
2016-01-04 10:46:19 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
2016-01-04 10:46:19 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego"
2016-01-04 10:46:19 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego "
2016-01-04 10:46:19 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej"
2016-01-04 10:46:21 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym" na "15. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym"
2016-01-04 10:46:23 G. Matusiak Aktualizacja
2016-01-04 10:47:04 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "01 DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości " w pozycji nr 30
2016-01-04 10:47:04 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "02 IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 1 " w pozycji nr 31
2016-01-04 10:47:04 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "03 ZN-1A Dane o nieruchomościach" w pozycji nr 32
2016-01-04 10:47:04 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "04 ZN-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" w pozycji nr 33
2016-01-04 10:47:04 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "05 DR-1 Deklaracja na podatek rolny" w pozycji nr 34
2016-01-04 10:47:04 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "06 IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego" w pozycji nr 35
2016-01-04 10:47:04 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "07 ZR-1A Dane o nieruchom. rolnych" w pozycji nr 36
2016-01-04 10:47:04 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "08 ZR-1B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym " w pozycji nr 37
2016-01-04 10:47:05 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "09 IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego " w pozycji nr 38
2016-01-04 10:47:05 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "10 DL-1 Deklaracja na podatek leśny" w pozycji nr 39
2016-01-04 10:47:05 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "11 ZL-1A Dane o nieruchomościach leśnych" w pozycji nr 40
2016-01-04 10:47:05 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "12 ZL-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym " w pozycji nr 41
2016-01-04 10:47:06 G. Matusiak Aktualizacja
2016-01-04 10:49:57 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01 DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości " na "01. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości "
2016-01-04 10:49:57 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "02 IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 1 " na "02. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 1 "
2016-01-04 10:49:57 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "03 ZN-1A Dane o nieruchomościach" na "03. ZN-1A Dane o nieruchomościach"
2016-01-04 10:49:57 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "04 ZN-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" na "04. ZN-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości"
2016-01-04 10:49:57 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "05 DR-1 Deklaracja na podatek rolny" na "05.DR-1 Deklaracja na podatek rolny"
2016-01-04 10:49:57 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "06 IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego" na "06. IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego"
2016-01-04 10:49:57 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "07 ZR-1A Dane o nieruchom. rolnych" na "07. ZR-1A Dane o nieruchom. rolnych"
2016-01-04 10:49:57 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "08 ZR-1B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym " na "08. ZR-1B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym "
2016-01-04 10:49:57 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "09 IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego " na "09. IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego "
2016-01-04 10:49:57 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "10 DL-1 Deklaracja na podatek leśny" na "10. DL-1 Deklaracja na podatek leśny"
2016-01-04 10:49:57 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "11 ZL-1A Dane o nieruchomościach leśnych" na "11. ZL-1A Dane o nieruchomościach leśnych"
2016-01-04 10:49:57 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "12 ZL-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym " na "12. ZL-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym "
2016-01-04 10:49:59 G. Matusiak Aktualizacja
2016-01-22 07:49:31 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych"
2016-01-22 07:49:33 G. Matusiak Aktualizacja
2016-01-22 07:51:31 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "18 DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych " w pozycji nr 41
2016-01-22 07:51:32 G. Matusiak Aktualizacja
2016-08-08 09:32:29 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "44 Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej"
2016-08-08 09:32:33 G. Matusiak Aktualizacja
2016-08-08 09:37:39 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Informacja o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" na "34 Informacja o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego"
2016-08-08 09:37:43 G. Matusiak Aktualizacja
2016-08-08 09:39:41 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "45 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" na "43 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
2016-08-08 09:39:43 G. Matusiak Aktualizacja
2016-09-19 14:49:49 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny" w pozycji nr 41
2016-09-19 14:49:51 G. Matusiak Aktualizacja
2016-09-20 10:25:41 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny" w pozycji nr 42
2016-09-20 10:25:43 G. Matusiak Aktualizacja
2016-09-20 10:27:10 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny"
2016-09-20 10:27:13 G. Matusiak Aktualizacja
2016-09-22 10:49:43 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności nieruchomości" w pozycji nr 42
2016-09-22 10:49:44 G. Matusiak Aktualizacja
2016-11-30 10:50:54 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "42. Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych."
2016-11-30 10:50:57 G. Matusiak Aktualizacja
2016-11-30 10:52:34 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "42 WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE W OKRESIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH" w pozycji nr 42
2016-11-30 10:52:35 G. Matusiak Aktualizacja
2017-05-15 13:44:11 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o zwolnienie i udzielenie ulg w podatku rolnym" w pozycji nr 43
2017-05-15 13:44:13 G. Matusiak Aktualizacja
2017-05-15 13:45:29 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o zwolnienie i udzielenie ulg w podatku rolnym" na "24b Wniosek o zwolnienie i udzielenie ulg w podatku rolnym"
2017-05-15 13:45:31 G. Matusiak Aktualizacja
2017-11-16 08:30:18 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "29. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych"
2017-11-16 08:30:20 G. Matusiak Aktualizacja
2017-11-16 08:31:43 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "29 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych" w pozycji nr 43
2017-11-16 08:31:44 G. Matusiak Aktualizacja
2017-11-24 13:40:29 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "43 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
2017-11-24 13:40:31 G. Matusiak Aktualizacja
2017-11-24 13:41:05 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "43 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" w pozycji nr 43
2017-11-24 13:41:07 G. Matusiak Aktualizacja
2017-12-05 08:59:12 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów"
2017-12-05 08:59:15 G. Matusiak Aktualizacja
2017-12-05 09:02:14 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "40 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (dotyczy osób prawnych)" w pozycji nr 43
2017-12-05 09:02:14 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "40 Zgłoszenie zamiaru usunicia drzewa lub krzewów" w pozycji nr 44
2017-12-05 09:02:15 G. Matusiak Aktualizacja
2017-12-05 09:16:52 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "40 Zgłoszenie zamiaru usunicia drzewa lub krzewów" na "40 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów"
2017-12-05 09:16:54 G. Matusiak Aktualizacja
2017-12-05 09:26:48 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "40 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów" na "40 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów,osoby fizyczne"
2017-12-05 09:26:49 G. Matusiak Aktualizacja
2017-12-05 09:30:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "40 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów,osoby fizyczne" na "40 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów (dotyczy osób fizycznych)"
2017-12-05 09:30:24 G. Matusiak Aktualizacja
2017-12-05 09:31:40 G. Matusiak Aktualizacja
2017-12-27 11:55:03 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "ZL-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (obowiązuje od 01.01.2018 r ." w pozycji nr 45
2017-12-27 11:55:03 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "ZN-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (obowiązuje od 01.01.2018 r." w pozycji nr 46
2017-12-27 11:55:03 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "ZR-1B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (obowiazuje od 01.01.2018 r. " w pozycji nr 47
2017-12-27 11:55:05 G. Matusiak Aktualizacja
2017-12-27 11:59:23 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ZL-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (obowiązuje od 01.01.2018 r ." na "12b ZL-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (obowiązuje od 01.01.2018 r ."
2017-12-27 11:59:23 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ZN-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (obowiązuje od 01.01.2018 r." na "04b ZN-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (obowiązuje od 01.01.2018 r."
2017-12-27 11:59:23 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ZR-1B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (obowiazuje od 01.01.2018 r. " na "08b ZR-1B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (obowiazuje od 01.01.2018 r. "
2017-12-27 11:59:24 G. Matusiak Aktualizacja
2018-01-10 13:20:57 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "04. ZN-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości"
2018-01-10 13:20:57 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "08. ZR-1B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym "
2018-01-10 13:20:57 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "12. ZL-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym "
2018-01-10 13:21:00 G. Matusiak Aktualizacja
2018-01-10 13:23:04 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24b Wniosek o zwolnienie i udzielenie ulg w podatku rolnym" na "24 Wniosek o zwolnienie i udzielenie ulg w podatku rolnym"
2018-01-10 13:23:06 G. Matusiak Aktualizacja
2018-01-10 13:23:58 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "04b ZN-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (obowiązuje od 01.01.2018 r." na "04 ZN-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości"
2018-01-10 13:24:01 G. Matusiak Aktualizacja
2018-01-10 13:24:54 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "12b ZL-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (obowiązuje od 01.01.2018 r ." na "12 ZL-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym "
2018-01-10 13:24:55 G. Matusiak Aktualizacja
2018-01-10 13:25:56 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "08b ZR-1B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (obowiazuje od 01.01.2018 r. " na "08 ZR-1B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym"
2018-01-10 13:25:58 G. Matusiak Aktualizacja
2018-01-18 09:18:01 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego" w pozycji nr 45
2018-01-18 09:18:03 G. Matusiak Aktualizacja
2018-01-18 09:19:38 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego" na "22. Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego"
2018-01-18 09:19:40 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-22 08:00:32 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "43 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
2018-06-22 08:00:41 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-22 08:01:42 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "43 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" w pozycji nr 45
2018-06-22 08:01:44 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-22 08:23:58 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "43 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
2018-06-22 08:24:01 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-22 08:24:37 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "43 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" w pozycji nr 45
2018-06-22 08:24:39 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-25 10:31:34 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "36. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości"
2018-06-25 10:31:36 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-25 10:32:27 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "36 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości" w pozycji nr 45
2018-06-25 10:32:29 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-25 10:33:31 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-26 12:20:27 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "36a Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości" w pozycji nr 46
2018-06-26 12:20:28 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-26 12:42:44 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "35. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości"
2018-06-26 12:42:46 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-26 12:49:02 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "35 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości" w pozycji nr 46
2018-06-26 12:49:04 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-26 14:22:38 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "36b Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności nieruchomości" w pozycji nr 47
2018-06-26 14:22:40 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-26 14:25:22 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności nieruchomości"
2018-06-26 14:25:25 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-29 09:25:54 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "41. Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny" na "43. Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny"
2018-06-29 09:25:54 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "42 WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE W OKRESIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH" na "44 WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE W OKRESIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH"
2018-06-29 09:25:54 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "40 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów (dotyczy osób fizycznych)" na "41 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów (dotyczy osób fizycznych)"
2018-06-29 09:25:56 G. Matusiak Aktualizacja
2018-06-29 09:34:38 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "43. Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny" na "45. Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny"
2018-06-29 09:34:38 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "42 Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (1)" w pozycji nr 47
2018-06-29 09:34:40 G. Matusiak Aktualizacja
2018-12-05 11:08:40 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "01. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości "
2018-12-05 11:08:40 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "02. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 1 "
2018-12-05 11:08:40 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "05.DR-1 Deklaracja na podatek rolny"
2018-12-05 11:08:40 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "06. IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego"
2018-12-05 11:08:40 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "09. IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego "
2018-12-05 11:08:40 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "10. DL-1 Deklaracja na podatek leśny"
2018-12-05 11:08:42 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "10. DL-1 deklaracja na podatek leśny" w pozycji nr 42
2018-12-05 11:08:42 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "01. DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości " w pozycji nr 43
2018-12-05 11:08:42 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "05 DR-1 deklaracja na podatek rolny" w pozycji nr 44
2018-12-05 11:08:42 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "09. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego " w pozycji nr 45
2018-12-05 11:08:42 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "02. N-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości 1 " w pozycji nr 46
2018-12-05 11:08:42 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "06. IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego" w pozycji nr 47
2018-12-05 11:08:43 G. Matusiak Aktualizacja
2019-01-07 13:02:53 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "21 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej"
2019-01-07 13:02:55 G. Matusiak Aktualizacja
2019-01-07 13:11:23 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "21 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego" w pozycji nr 47
2019-01-07 13:11:25 G. Matusiak Aktualizacja
2019-01-10 10:42:23 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "18 DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych "
2019-01-10 10:42:26 G. Matusiak Aktualizacja
2019-01-10 10:42:40 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
2019-01-10 10:42:42 G. Matusiak Aktualizacja
2019-01-10 10:43:10 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "18 DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych" w pozycji nr 46
2019-01-10 10:43:11 G. Matusiak Aktualizacja
2019-01-10 10:43:28 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "19 DT-1.A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych" w pozycji nr 47
2019-01-10 10:43:31 G. Matusiak Aktualizacja
2019-01-10 10:44:02 G. Matusiak Aktualizacja
2019-07-18 12:44:06 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "15. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym"
2019-07-18 12:44:06 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "40 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (dotyczy osób prawnych)"
2019-07-18 12:44:06 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "41 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów (dotyczy osób fizycznych)"
2019-07-18 12:44:06 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "38. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym "
2019-07-18 12:44:07 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "39. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego"
2019-07-18 12:44:08 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "38 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym" w pozycji nr 43
2019-07-18 12:44:09 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "39 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego" w pozycji nr 44
2019-07-18 12:44:09 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "40 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (dotyczy osób prawnych)" w pozycji nr 45
2019-07-18 12:44:09 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "41 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów (dotyczy osob fizycznych)" w pozycji nr 46
2019-07-18 12:44:11 G. Matusiak Aktualizacja
2019-07-19 13:06:56 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "36a Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości"
2019-07-19 13:06:56 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "36 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości"
2019-07-19 13:06:56 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "37. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy"
2019-07-19 13:06:57 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "36 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości" w pozycji nr 44
2019-07-19 13:06:57 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "36a Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości" w pozycji nr 45
2019-07-19 13:06:58 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "37 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego" w pozycji nr 46
2019-07-19 13:06:58 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "37a Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia ze studium" w pozycji nr 47
2019-07-19 13:07:00 G. Matusiak Aktualizacja
2019-07-19 13:26:51 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "35 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości"
2019-07-19 13:26:53 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "33a Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowe" w pozycji nr 47
2019-07-19 13:26:53 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "35 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości" w pozycji nr 48
2019-07-19 13:26:55 G. Matusiak Aktualizacja
2019-08-07 08:35:21 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "34 Informacja o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego"
2019-08-07 08:35:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "37a Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia ze studium" na "34 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia ze studium"
2019-08-07 08:35:24 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-23 08:59:46 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "38 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym"
2019-09-23 08:59:46 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "39 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego"
2019-09-23 08:59:48 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "38 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym-nie związanego z funkcjonowaniem drogi" w pozycji nr 46
2019-09-23 08:59:48 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "39 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót" w pozycji nr 47
2019-09-23 08:59:50 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-26 13:06:58 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01. DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości " na "01a. DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości "
2019-09-26 13:06:58 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości" w pozycji nr 48
2019-09-26 13:07:01 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-26 13:07:53 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01a. DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości " na "01a. DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości (składana do dn. 30.06.2019 r.)"
2019-09-26 13:07:55 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-26 13:13:08 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości" na "01 DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości"
2019-09-26 13:13:09 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-26 13:24:45 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "02. N-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości 1 " na "02a IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (składana do dn. 30.06.2019 r.)"
2019-09-26 13:24:47 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-26 13:25:39 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "02 IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych " w pozycji nr 49
2019-09-26 13:25:41 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-26 13:30:11 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "03. ZN-1A Dane o nieruchomościach" na "03a. ZN-1A Dane o nieruchomościach (składany do dn. 30.06.2019 r.)"
2019-09-26 13:30:12 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-26 13:30:36 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "03 ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania" w pozycji nr 50
2019-09-26 13:30:38 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-26 13:32:20 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "04 ZN-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" na "04 ZN-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (składany do dn. 30.06.2019 r.)"
2019-09-26 13:32:22 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-26 13:36:24 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "04 ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych -dane pozostałych podatników" w pozycji nr 51
2019-09-26 13:36:25 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-26 13:37:37 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "04 ZN-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (składany do dn. 30.06.2019 r.)" na "04a ZN-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (składany do dn. 30.06.2019 r.)"
2019-09-26 13:37:38 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-26 13:39:11 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "05 DR-1 deklaracja na podatek rolny" na "05a DR-1 deklaracja na podatek rolny (składana do 60.06.2019 r.)"
2019-09-26 13:39:13 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-26 13:39:29 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "05 DR-1 Deklaracja na podatek rolny" w pozycji nr 52
2019-09-26 13:39:31 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-26 13:51:25 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01a. DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości (składana do dn. 30.06.2019 r.)" na "01c. DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości (składana do dn. 30.06.2019 r.)"
2019-09-26 13:51:27 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-26 13:51:53 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "01a ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości-dane oprzedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniom" w pozycji nr 53
2019-09-26 13:51:53 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "01b ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania" w pozycji nr 54
2019-09-26 13:51:54 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-26 14:00:07 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "04b ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomośiach i obiektach budowlanych-dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu" w pozycji nr 55
2019-09-26 14:00:09 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-26 14:04:22 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "05a DR-1 deklaracja na podatek rolny (składana do 60.06.2019 r.)" na "05c DR-1 deklaracja na podatek rolny (składana do 60.06.2019 r.)"
2019-09-26 14:04:23 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-26 14:04:46 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "05a ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny-dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu" w pozycji nr 56
2019-09-26 14:04:46 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "05b ZDR-2 Załącznik do deklaracji na ppodatek rolny-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania" w pozycji nr 57
2019-09-26 14:04:47 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-26 14:10:48 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "06. IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego" na "06d. IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego (składana do dn. 30.06.2019 r.)"
2019-09-26 14:10:50 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-26 14:11:06 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-26 14:12:43 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "07. ZR-1A Dane o nieruchom. rolnych" na "07. ZR-1A Dane o nieruchom. rolnych (składane do dn. 30.06.2019 r.)"
2019-09-26 14:12:45 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-27 08:41:55 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "05c DR-1 deklaracja na podatek rolny (składana do 60.06.2019 r.)" na "05c DR-1 deklaracja na podatek rolny (składana do 30.06.2019 r.)"
2019-09-27 08:41:57 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-27 08:43:31 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "08 ZR-1B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" na "08 ZR-1B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (składana do 30.06.2019 r.)"
2019-09-27 08:43:33 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-27 08:45:15 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "09 IL-1 Informacja o lasach" w pozycji nr 58
2019-09-27 08:45:17 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-27 08:45:54 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "09a ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach-dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu " w pozycji nr 59
2019-09-27 08:45:54 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "09b ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania" w pozycji nr 60
2019-09-27 08:45:55 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "09c ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach -dane pozostałych podatników" w pozycji nr 61
2019-09-27 08:45:56 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-27 08:46:22 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "10 DL-1 Deklaracja na podatek leśny" w pozycji nr 62
2019-09-27 08:46:22 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "10a ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny-dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu " w pozycji nr 63
2019-09-27 08:46:22 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "10b ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania" w pozycji nr 64
2019-09-27 08:46:23 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-27 08:49:33 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "10. DL-1 deklaracja na podatek leśny" na "10c DL-1 deklaracja na podatek leśny (składana do 30.06.2019 r.)"
2019-09-27 08:49:34 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-27 08:50:32 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "11. ZL-1A Dane o nieruchomościach leśnych" na "11. ZL-1A Dane o nieruchomościach leśnych (składany do 30.06.2019 r.)"
2019-09-27 08:50:34 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-27 08:51:15 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "12 ZL-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym " na "12 ZL-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (składane do 30.06.2019 r.)"
2019-09-27 08:51:16 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-27 08:51:35 G. Matusiak Aktualizacja
2019-09-27 09:01:49 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "09. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego " na "09d IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego (składana do 30.06.2019 r.) "
2019-09-27 09:01:51 G. Matusiak Aktualizacja
2019-11-22 09:15:48 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "39 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót"
2019-11-22 09:15:48 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "38 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym-nie związanego z funkcjonowaniem drogi"
2019-11-22 09:15:51 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "38 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym nie związanego z funkcjonowaniem drogi" w pozycji nr 63
2019-11-22 09:15:51 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "39 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót" w pozycji nr 64
2019-11-22 09:15:53 G. Matusiak Aktualizacja
2019-12-06 10:54:34 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "06. IR-1 Informacja o gruntach" w pozycji nr 65
2019-12-06 10:54:35 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "06a. ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach-dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu" w pozycji nr 66
2019-12-06 10:54:35 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "06b. ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania" w pozycji nr 67
2019-12-06 10:54:35 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "06c. ZIR-3 Załacznik do informacji o gruntach-dane pozostałych podatników" w pozycji nr 68
2019-12-06 10:54:36 G. Matusiak Aktualizacja
2019-12-12 12:18:11 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "25. Wniosek o wydanie zaświadczenia"
2019-12-12 12:18:19 G. Matusiak Aktualizacja
2019-12-12 12:19:50 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "24a Wniosek o wydanie zaświadczenia" w pozycji nr 68
2019-12-12 12:19:53 G. Matusiak Aktualizacja
2019-12-12 12:27:37 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24. Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej" na "24a. Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej"
2019-12-12 12:27:39 G. Matusiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24a Wniosek o wydanie zaświadczenia" na "25. Wniosek o wydanie zaświadczenia"
2019-12-12 12:27:41 G. Matusiak Aktualizacja
2020-05-20 12:00:52 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "22a. Oświadczenie w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców" w pozycji nr 69
2020-05-20 12:00:52 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "23a. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19" w pozycji nr 70
2020-05-20 12:00:53 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "23b. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne z pododu COVID-19" w pozycji nr 71
2020-05-20 12:00:55 G. Matusiak Aktualizacja
2020-07-21 12:57:45 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "33. Deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
2020-07-21 12:57:47 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "33. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w pozycji nr 71
2020-07-21 12:57:52 G. Matusiak Aktualizacja
2020-07-30 09:01:55 G. Matusiak Usunięto załącznik o nazwie "22. Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego"
2020-07-30 09:01:58 G. Matusiak Aktualizacja
2020-07-30 09:03:00 G. Matusiak Dodano załącznik o nazwie "22. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (do akcyzy)" w pozycji nr 71
2020-07-30 09:03:02 G. Matusiak Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij