Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
•  Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7321579
od 26 października 2005

Historia zmian artykułu
  2008-05-23 12:34:36   G. Matusiak   Utworzenie
  2008-05-23 12:35:30   G. Matusiak   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2008-05-23 12:38:05   G. Matusiak   Aktualizacja
  2008-05-23 12:42:54   G. Matusiak   Aktualizacja
  2008-05-23 12:57:51   G. Matusiak   Aktualizacja
  2008-05-23 12:59:36   G. Matusiak   Aktualizacja
  2008-09-19 12:15:31   G. Matusiak   Aktualizacja
  2008-09-19 12:16:23   G. Matusiak   Aktualizacja
  2008-09-19 12:20:32   G. Matusiak   Aktualizacja
  2008-09-19 12:21:02   G. Matusiak   Aktualizacja
  2008-09-19 12:29:57   G. Matusiak   Aktualizacja
  2008-11-25 08:09:13   G. Matusiak   Aktualizacja
  2008-11-26 09:11:40   G. Matusiak   Aktualizacja
  2008-12-30 09:41:26   G. Matusiak   Aktualizacja
  2008-12-30 09:46:39   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-01-14 12:46:59   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-01-14 12:47:35   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-01-14 12:58:49   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-03-31 07:18:00   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-03-31 07:19:29   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-05-05 11:01:48   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-05-05 11:02:46   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-05-05 11:47:08   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-06-12 14:20:00   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-06-12 14:21:14   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-11-26 08:31:11   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-11-26 08:31:38   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-12-29 09:24:33   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-12-29 09:37:20   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-12-29 09:40:33   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-12-29 09:42:50   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-12-29 09:45:32   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-12-29 09:47:57   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-12-29 09:51:44   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-12-29 09:57:03   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-12-29 11:26:54   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-01-15 10:53:31   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-01-19 09:11:52   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-01-19 09:14:46   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-03-11 14:59:03   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-09-06 11:54:35   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-09-07 10:21:59   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-09-07 10:24:42   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-09-07 10:26:39   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-09-07 10:36:51   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-09-07 10:40:53   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-09-07 10:45:29   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-10-21 08:33:01   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-12-10 10:28:14   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-12-10 10:32:04   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-12-21 07:52:29   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-12-21 07:53:12   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-12-21 07:55:48   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-12-21 08:00:42   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-12-21 08:02:54   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-12-21 08:05:46   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-12-21 08:06:34   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-12-21 08:09:20   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-12-21 08:11:49   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-12-21 08:16:11   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-12-21 08:19:53   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-12-21 08:21:42   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-03-24 07:21:43   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-03-24 07:23:03   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-03-24 07:24:54   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-03-24 07:27:09   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-09-12 09:07:39   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "20.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis ......"
  2011-09-12 09:07:40   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie"
  2011-09-12 09:07:41   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-09-23 09:51:54   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "24a Wniosek o wydanie zaświadczenia"
  2011-09-23 09:51:55   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-10-25 07:47:09   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "27. EDG-POPR (wniosek o dokonanie korekty wniosku EDG-1)"
  2011-10-25 07:47:09   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "25. EDg-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej"
  2011-10-25 07:47:09   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "26. Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1"
  2011-10-25 07:47:11   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-10-25 08:03:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24a Wniosek o wydanie zaświadczenia" na "25. Wniosek o wydanie zaświadczenia"
  2011-10-25 08:03:32   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-12-30 09:03:01   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "01. DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości"
  2011-12-30 09:03:03   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-12-30 09:03:52   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "01.DN-1"
  2011-12-30 09:03:57   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-12-30 09:04:36   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-12-30 09:05:10   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
  2011-12-30 09:05:11   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-12-30 09:06:02   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "10. IN-1"
  2011-12-30 09:06:03   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-12-30 09:14:00   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "23.1.Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej"
  2011-12-30 09:14:01   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-12-30 09:16:57   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01.DN-1" na "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości"
  2011-12-30 09:16:57   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "10. IN-1" na "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
  2011-12-30 09:16:58   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-11 09:31:06   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "25. Wniosek o wydanie zaświadczenia"
  2012-01-11 09:31:08   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-11 09:32:17   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "24a Wniosek o wydanie zaświadczenia"
  2012-01-11 09:32:19   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-11 09:59:34   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "28. Wniosek o potwierdzenie aktualności wpisu do EPG"
  2012-01-11 09:59:36   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-11 13:46:06   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa 2009"
  2012-01-11 13:46:07   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-11 13:46:30   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów"
  2012-01-11 13:46:31   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-12 09:38:52   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "18.DT-1 Deklaracja od środków transportowych"
  2012-01-12 09:38:53   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-12 09:39:29   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "19.DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
  2012-01-12 09:39:30   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-12 09:42:46   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "18.DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych"
  2012-01-12 09:42:47   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-12 09:44:07   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "19.DT-1.A Załącznik do deklaracji DT-1"
  2012-01-12 09:44:08   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-12 09:45:27   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "18.DT-1 Deklaracja od środków transportowych"
  2012-01-12 09:45:28   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-12 09:45:44   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-12 09:46:45   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "18.DT-1 Deklaracja od środków transportowych"
  2012-01-12 09:46:46   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-12 09:47:04   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "19.DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
  2012-01-12 09:47:06   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-12 10:13:23   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-12 10:13:48   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "19.DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
  2012-01-12 10:13:49   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-12 10:14:09   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "18.DT-1 Deklaracja od środków transportowych"
  2012-01-12 10:14:10   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-12 10:14:27   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "19.DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
  2012-01-12 10:14:28   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-12 10:18:39   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych"
  2012-01-12 10:18:41   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-12 10:19:07   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
  2012-01-12 10:19:08   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-19 11:41:42   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej"
  2012-01-19 11:41:44   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-01-19 11:43:04   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej"
  2012-01-19 11:43:06   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-03-21 14:08:35   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-04-24 13:21:07   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "33. Wniosek o wydanie licencji na wykonywania transportu drogowego taksówką ...."
  2012-04-24 13:21:08   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-04-24 13:34:00   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
  2012-04-24 13:34:01   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-04-24 13:39:07   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
  2012-04-24 13:39:08   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-03-20 14:23:18   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
  2013-03-20 14:23:19   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość"
  2013-03-20 14:23:20   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-03-20 14:26:11   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" na "34. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
  2013-03-20 14:26:11   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość" na "35. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość"
  2013-03-20 14:26:12   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości" na "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "02. ZN-1A dane o nieruchomościach" na "02. ZN-1A dane o nieruchomościach"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" na "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny" na "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych" na "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" na "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny" na "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych" na "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego " na "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego "
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego" na "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "30. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych" na "30. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości" na "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości" na "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy" na "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę" na "Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny" na "Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "31. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych" na "31. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym " na "Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym "
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych" na "Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym" na "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej" na "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów" na "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty" na "17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "16. Wniosek o umorzenie podatku" na "16. Wniosek o umorzenie podatku"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "29. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole" na "29. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "32. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" na "32. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" na "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "34. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" na "34. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym " na "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym "
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis" na "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)" na "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości" na "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie " na "24. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie "
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie" na "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "23.1.Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej" na "23.1.Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24a Wniosek o wydanie zaświadczenia" na "24a Wniosek o wydanie zaświadczenia"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych" na "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1" na "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej" na "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
  2013-03-21 07:42:49   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "35. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość" na "35. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość"
  2013-03-21 07:42:51   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-03-21 07:55:21   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości" na "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "02. ZN-1A dane o nieruchomościach" na "02. ZN-1A dane o nieruchomościach"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" na "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny" na "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych" na "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" na "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny" na "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych" na "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym " na "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym "
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości" na "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego" na "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego " na "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego "
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów" na "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym" na "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej" na "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "16. Wniosek o umorzenie podatku" na "16. Wniosek o umorzenie podatku"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty" na "17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych" na "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1" na "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie" na "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis" na "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej" na "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)" na "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "23.1.Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej" na "24 Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie " na "25. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie "
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "30. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych" na "30. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości" na "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości" na "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy" na "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę" na "Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny" na "Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "31. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych" na "31. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym " na "Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym "
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych" na "Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "29. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole" na "29. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "32. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" na "32. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" na "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "34. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" na "34. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24a Wniosek o wydanie zaświadczenia" na "24a Wniosek o wydanie zaświadczenia"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
  2013-03-21 07:55:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "35. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość" na "35. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość"
  2013-03-21 07:55:23   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-03-21 07:56:45   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-03-21 07:57:31   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "25. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie " na "26. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie "
  2013-03-21 07:57:31   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-03-21 07:58:37   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-03-21 08:01:46   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24a Wniosek o wydanie zaświadczenia" na "25. Wniosek o wydanie zaświadczenia"
  2013-03-21 08:01:47   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-03-21 08:03:41   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "29. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole" na "27. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole"
  2013-03-21 08:03:42   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-03-21 08:04:28   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "30. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych" na "28. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych"
  2013-03-21 08:04:29   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości" na "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "02. ZN-1A dane o nieruchomościach" na "02. ZN-1A dane o nieruchomościach"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" na "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny" na "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych" na "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" na "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny" na "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych" na "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym " na "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym "
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości" na "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego" na "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego " na "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego "
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów" na "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym" na "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej" na "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "16. Wniosek o umorzenie podatku" na "16. Wniosek o umorzenie podatku"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty" na "17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych" na "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1" na "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie" na "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis" na "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej" na "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)" na "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24 Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej" na "24. Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "25. Wniosek o wydanie zaświadczenia" na "25. Wniosek o wydanie zaświadczenia"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "26. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie " na "26. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie "
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "27. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole" na "27. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "28. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych" na "28. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości" na "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości" na "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy" na "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę" na "Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny" na "Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "31. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych" na "31. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym " na "Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym "
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych" na "Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "32. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" na "32. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" na "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "34. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" na "34. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
  2013-03-21 08:06:27   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "35. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość" na "35. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość"
  2013-03-21 08:06:29   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-03-21 08:08:17   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "31. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych" na "29. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych"
  2013-03-21 08:08:18   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-03-21 08:09:28   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "32. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" na "30. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
  2013-03-21 08:09:28   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "31. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
  2013-03-21 08:09:30   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości" na "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "02. ZN-1A dane o nieruchomościach" na "02. ZN-1A dane o nieruchomościach"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" na "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny" na "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych" na "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" na "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny" na "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych" na "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym " na "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym "
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości" na "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego" na "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego " na "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego "
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów" na "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym" na "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej" na "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "16. Wniosek o umorzenie podatku" na "16. Wniosek o umorzenie podatku"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty" na "17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych" na "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1" na "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie" na "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis" na "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej" na "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)" na "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24. Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej" na "24. Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "25. Wniosek o wydanie zaświadczenia" na "25. Wniosek o wydanie zaświadczenia"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "26. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie " na "26. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie "
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "27. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole" na "27. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "28. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych" na "28. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "29. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych" na "29. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "30. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" na "30. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "31. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "31. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "34. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" na "34. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "35. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość" na "35. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości" na "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości" na "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy" na "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę" na "Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny" na "Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny"
  2013-03-21 08:12:34   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym " na "Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym "
  2013-03-21 08:12:35   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego"
  2013-03-21 08:12:35   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych" na "Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych"
  2013-03-21 08:12:35   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" na "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
  2013-03-21 08:12:35   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów"
  2013-03-21 08:12:36   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-03-21 08:14:39   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "33. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "32. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
  2013-03-21 08:14:39   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "34. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" na "33. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
  2013-03-21 08:14:39   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "35. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość" na "34. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość"
  2013-03-21 08:14:41   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości" na "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "02. ZN-1A dane o nieruchomościach" na "02. ZN-1A dane o nieruchomościach"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" na "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny" na "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych" na "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" na "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny" na "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych" na "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym " na "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym "
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości" na "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego" na "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego " na "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego "
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów" na "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym" na "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej" na "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "16. Wniosek o umorzenie podatku" na "16. Wniosek o umorzenie podatku"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty" na "17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych" na "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1" na "19. DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie" na "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis" na "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej" na "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)" na "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24. Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej" na "24. Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "25. Wniosek o wydanie zaświadczenia" na "25. Wniosek o wydanie zaświadczenia"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "26. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie " na "26. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie "
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "27. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole" na "27. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "28. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych" na "28. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "29. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych" na "29. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "30. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" na "30. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "31. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "31. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "32. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową" na "32. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "33. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" na "33. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "34. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość" na "34. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości" na "35. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości" na "36. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy" na "37. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym " na "38. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym "
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego" na "39. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów" na "40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę" na "41. Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny" na "43. Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych" na "44. Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych"
  2013-03-21 08:19:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" na "45. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
  2013-03-21 08:19:32   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-04-26 11:58:12   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "30. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
  2013-04-26 11:58:13   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-04-26 12:02:15   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "29. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych"
  2013-04-26 12:02:17   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-04-26 12:03:02   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "29. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych"
  2013-04-26 12:03:02   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "30. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholi"
  2013-04-26 12:03:03   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-04-26 12:04:39   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "29. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych"
  2013-04-26 12:04:41   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-04-26 12:05:49   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-04-26 12:06:27   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-04-26 12:07:10   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-04-26 12:09:57   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "29. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych"
  2013-04-26 12:09:58   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-08-06 15:05:48   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "21.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis"
  2013-08-06 15:05:48   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej"
  2013-08-06 15:05:50   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-08-20 13:43:38   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "21 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej"
  2013-08-20 13:43:39   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-09-03 07:38:46   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "45. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
  2013-09-03 07:38:48   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-09-03 07:39:49   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "45 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
  2013-09-03 07:39:50   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-09-23 13:08:05   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "45 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
  2013-09-23 13:08:05   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "45 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
  2013-09-23 13:08:06   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-09-23 13:13:25   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "41. Wniosek o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodzinę"
  2013-09-23 13:13:27   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-09-23 13:14:47   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "43. Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny" na "42. Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny"
  2013-09-23 13:14:48   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-09-23 13:15:57   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "44. Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych" na "43. Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych"
  2013-09-23 13:15:57   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "45 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" na "44 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
  2013-09-23 13:15:58   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-09-23 13:17:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "42. Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny" na "41. Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny"
  2013-09-23 13:17:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "43. Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych" na "42. Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych"
  2013-09-23 13:17:30   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "44 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" na "43 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
  2013-09-23 13:17:31   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-09-24 09:13:34   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej"
  2013-09-24 09:13:37   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-09-24 09:14:38   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej" na "44 Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej"
  2013-09-24 09:14:39   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-10-09 08:33:20   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "21 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej"
  2013-10-09 08:33:21   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-10-09 08:34:51   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "21 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej"
  2013-10-09 08:34:52   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-04-17 11:04:40   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "23. Formularz o pomocy publicznej (tylko podatnicy będący rolnikami)"
  2014-04-17 11:04:42   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-04-17 11:05:57   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-04-17 11:06:21   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "26. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie "
  2014-04-17 11:06:22   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-04-17 11:07:07   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "23 Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (tylko podatnicy będący rolnikami) " w pozycji nr 42
  2014-04-17 11:07:07   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "26 Oświadczenie dotyczące pomcy de minimis w rolnictwie" w pozycji nr 43
  2014-04-17 11:07:08   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-06-16 08:53:10   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "33. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
  2014-06-16 08:53:10   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "34. Załącznik do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących nieruchomość"
  2014-06-16 08:53:13   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-06-16 08:54:43   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "33. Deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w pozycji nr 42
  2014-06-16 08:54:44   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-09-11 07:45:44   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "37. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy"
  2014-09-11 07:45:46   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-09-11 07:46:43   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "37 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy" w pozycji nr 42
  2014-09-11 07:46:46   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-09-11 07:47:48   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "37 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy" na "37. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy"
  2014-09-11 07:47:49   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-11-19 12:46:41   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie"
  2014-11-19 12:46:43   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-11-19 12:47:26   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" w pozycji nr 42
  2014-11-19 12:47:27   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-12-11 12:25:22   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Informacja o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" w pozycji nr 43
  2014-12-11 12:25:24   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-13 15:20:24   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "43 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
  2015-01-13 15:20:26   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-13 15:22:05   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "45 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" w pozycji nr 43
  2015-01-13 15:22:06   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-12-01 08:14:07   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "42. Wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych"
  2015-12-01 08:14:09   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-12-01 08:14:50   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "42 Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych." w pozycji nr 43
  2015-12-01 08:14:52   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-12-01 08:17:07   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "42 Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych." na "42. Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych."
  2015-12-01 08:17:09   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-12-21 10:35:24   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "13. Wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów"
  2015-12-21 10:35:27   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-12-21 10:36:35   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-01-04 10:46:19   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "01.DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości"
  2016-01-04 10:46:19   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "02. ZN-1A dane o nieruchomościach"
  2016-01-04 10:46:19   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "03. ZN-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości"
  2016-01-04 10:46:19   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "04. DR-1 deklaracja na podatek rolny"
  2016-01-04 10:46:19   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "05. ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych"
  2016-01-04 10:46:19   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "06. ZR-1.B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym"
  2016-01-04 10:46:19   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "07. DL-1 deklaracja na podatek leśny"
  2016-01-04 10:46:19   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "08. ZL-1A dane o nieruchomościach leśnych"
  2016-01-04 10:46:19   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "09. ZL-1.B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym "
  2016-01-04 10:46:19   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "10. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
  2016-01-04 10:46:19   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "11.IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego"
  2016-01-04 10:46:19   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "12. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego "
  2016-01-04 10:46:19   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "15. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełniania powszechnego obowiązku służby wojskowej"
  2016-01-04 10:46:21   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "14. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym" na "15. Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym"
  2016-01-04 10:46:23   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-01-04 10:47:04   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "01 DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości " w pozycji nr 30
  2016-01-04 10:47:04   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "02 IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 1 " w pozycji nr 31
  2016-01-04 10:47:04   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "03 ZN-1A Dane o nieruchomościach" w pozycji nr 32
  2016-01-04 10:47:04   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "04 ZN-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" w pozycji nr 33
  2016-01-04 10:47:04   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "05 DR-1 Deklaracja na podatek rolny" w pozycji nr 34
  2016-01-04 10:47:04   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "06 IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego" w pozycji nr 35
  2016-01-04 10:47:04   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "07 ZR-1A Dane o nieruchom. rolnych" w pozycji nr 36
  2016-01-04 10:47:04   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "08 ZR-1B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym " w pozycji nr 37
  2016-01-04 10:47:05   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "09 IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego " w pozycji nr 38
  2016-01-04 10:47:05   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "10 DL-1 Deklaracja na podatek leśny" w pozycji nr 39
  2016-01-04 10:47:05   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "11 ZL-1A Dane o nieruchomościach leśnych" w pozycji nr 40
  2016-01-04 10:47:05   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "12 ZL-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym " w pozycji nr 41
  2016-01-04 10:47:06   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-01-04 10:49:57   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01 DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości " na "01. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości "
  2016-01-04 10:49:57   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "02 IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 1 " na "02. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 1 "
  2016-01-04 10:49:57   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "03 ZN-1A Dane o nieruchomościach" na "03. ZN-1A Dane o nieruchomościach"
  2016-01-04 10:49:57   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "04 ZN-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" na "04. ZN-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości"
  2016-01-04 10:49:57   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "05 DR-1 Deklaracja na podatek rolny" na "05.DR-1 Deklaracja na podatek rolny"
  2016-01-04 10:49:57   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "06 IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego" na "06. IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego"
  2016-01-04 10:49:57   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "07 ZR-1A Dane o nieruchom. rolnych" na "07. ZR-1A Dane o nieruchom. rolnych"
  2016-01-04 10:49:57   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "08 ZR-1B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym " na "08. ZR-1B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym "
  2016-01-04 10:49:57   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "09 IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego " na "09. IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego "
  2016-01-04 10:49:57   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "10 DL-1 Deklaracja na podatek leśny" na "10. DL-1 Deklaracja na podatek leśny"
  2016-01-04 10:49:57   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "11 ZL-1A Dane o nieruchomościach leśnych" na "11. ZL-1A Dane o nieruchomościach leśnych"
  2016-01-04 10:49:57   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "12 ZL-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym " na "12. ZL-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym "
  2016-01-04 10:49:59   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-01-22 07:49:31   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "18. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych"
  2016-01-22 07:49:33   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-01-22 07:51:31   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "18 DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych " w pozycji nr 41
  2016-01-22 07:51:32   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-08-08 09:32:29   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "44 Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej"
  2016-08-08 09:32:33   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-08-08 09:37:39   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Informacja o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" na "34 Informacja o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego"
  2016-08-08 09:37:43   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-08-08 09:39:41   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "45 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" na "43 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
  2016-08-08 09:39:43   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-09-19 14:49:49   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny" w pozycji nr 41
  2016-09-19 14:49:51   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-09-20 10:25:41   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny" w pozycji nr 42
  2016-09-20 10:25:43   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-09-20 10:27:10   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny"
  2016-09-20 10:27:13   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-09-22 10:49:43   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności nieruchomości" w pozycji nr 42
  2016-09-22 10:49:44   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-11-30 10:50:54   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "42. Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych."
  2016-11-30 10:50:57   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-11-30 10:52:34   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "42 WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE W OKRESIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH" w pozycji nr 42
  2016-11-30 10:52:35   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-05-15 13:44:11   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o zwolnienie i udzielenie ulg w podatku rolnym" w pozycji nr 43
  2017-05-15 13:44:13   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-05-15 13:45:29   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o zwolnienie i udzielenie ulg w podatku rolnym" na "24b Wniosek o zwolnienie i udzielenie ulg w podatku rolnym"
  2017-05-15 13:45:31   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-11-16 08:30:18   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "29. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych"
  2017-11-16 08:30:20   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-11-16 08:31:43   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "29 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych" w pozycji nr 43
  2017-11-16 08:31:44   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-11-24 13:40:29   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "43 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
  2017-11-24 13:40:31   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-11-24 13:41:05   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "43 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" w pozycji nr 43
  2017-11-24 13:41:07   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-12-05 08:59:12   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów"
  2017-12-05 08:59:15   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-12-05 09:02:14   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "40 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (dotyczy osób prawnych)" w pozycji nr 43
  2017-12-05 09:02:14   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "40 Zgłoszenie zamiaru usunicia drzewa lub krzewów" w pozycji nr 44
  2017-12-05 09:02:15   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-12-05 09:16:52   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "40 Zgłoszenie zamiaru usunicia drzewa lub krzewów" na "40 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów"
  2017-12-05 09:16:54   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-12-05 09:26:48   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "40 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów" na "40 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów,osoby fizyczne"
  2017-12-05 09:26:49   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-12-05 09:30:22   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "40 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów,osoby fizyczne" na "40 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów (dotyczy osób fizycznych)"
  2017-12-05 09:30:24   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-12-05 09:31:40   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-12-27 11:55:03   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "ZL-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (obowiązuje od 01.01.2018 r ." w pozycji nr 45
  2017-12-27 11:55:03   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "ZN-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (obowiązuje od 01.01.2018 r." w pozycji nr 46
  2017-12-27 11:55:03   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "ZR-1B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (obowiazuje od 01.01.2018 r. " w pozycji nr 47
  2017-12-27 11:55:05   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-12-27 11:59:23   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ZL-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (obowiązuje od 01.01.2018 r ." na "12b ZL-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (obowiązuje od 01.01.2018 r ."
  2017-12-27 11:59:23   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ZN-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (obowiązuje od 01.01.2018 r." na "04b ZN-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (obowiązuje od 01.01.2018 r."
  2017-12-27 11:59:23   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ZR-1B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (obowiazuje od 01.01.2018 r. " na "08b ZR-1B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (obowiazuje od 01.01.2018 r. "
  2017-12-27 11:59:24   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-01-10 13:20:57   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "04. ZN-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości"
  2018-01-10 13:20:57   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "08. ZR-1B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym "
  2018-01-10 13:20:57   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "12. ZL-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym "
  2018-01-10 13:21:00   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-01-10 13:23:04   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "24b Wniosek o zwolnienie i udzielenie ulg w podatku rolnym" na "24 Wniosek o zwolnienie i udzielenie ulg w podatku rolnym"
  2018-01-10 13:23:06   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-01-10 13:23:58   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "04b ZN-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (obowiązuje od 01.01.2018 r." na "04 ZN-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości"
  2018-01-10 13:24:01   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-01-10 13:24:54   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "12b ZL-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (obowiązuje od 01.01.2018 r ." na "12 ZL-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym "
  2018-01-10 13:24:55   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-01-10 13:25:56   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "08b ZR-1B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (obowiazuje od 01.01.2018 r. " na "08 ZR-1B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym"
  2018-01-10 13:25:58   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-01-18 09:18:01   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego" w pozycji nr 45
  2018-01-18 09:18:03   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-01-18 09:19:38   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego" na "22. Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego"
  2018-01-18 09:19:40   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-22 08:00:32   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "43 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
  2018-06-22 08:00:41   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-22 08:01:42   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "43 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" w pozycji nr 45
  2018-06-22 08:01:44   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-22 08:23:58   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "43 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej"
  2018-06-22 08:24:01   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-22 08:24:37   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "43 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej" w pozycji nr 45
  2018-06-22 08:24:39   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-25 10:31:34   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "36. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości"
  2018-06-25 10:31:36   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-25 10:32:27   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "36 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości" w pozycji nr 45
  2018-06-25 10:32:29   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-25 10:33:31   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-26 12:20:27   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "36a Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości" w pozycji nr 46
  2018-06-26 12:20:28   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-26 12:42:44   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "35. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości"
  2018-06-26 12:42:46   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-26 12:49:02   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "35 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości" w pozycji nr 46
  2018-06-26 12:49:04   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-26 14:22:38   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "36b Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności nieruchomości" w pozycji nr 47
  2018-06-26 14:22:40   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-26 14:25:22   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności nieruchomości"
  2018-06-26 14:25:25   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-29 09:25:54   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "41. Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny" na "43. Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny"
  2018-06-29 09:25:54   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "42 WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE W OKRESIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH" na "44 WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE W OKRESIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH"
  2018-06-29 09:25:54   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "40 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów (dotyczy osób fizycznych)" na "41 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów (dotyczy osób fizycznych)"
  2018-06-29 09:25:56   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-29 09:34:38   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "43. Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny" na "45. Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny"
  2018-06-29 09:34:38   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "42 Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (1)" w pozycji nr 47
  2018-06-29 09:34:40   G. Matusiak   Aktualizacja