Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8398052
od 26 października 2005

Historia zmian artykułu
  2007-02-07 07:45:58   Grzegorz Matusiak   Utworzenie
  2007-02-07 07:48:08   Grzegorz Matusiak   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2007-02-07 07:49:45   Grzegorz Matusiak  
  2007-07-03 14:32:00   G. Matusiak  
  2007-07-03 14:33:34   G. Matusiak  
  2007-07-03 14:35:19   G. Matusiak  
  2007-09-05 08:58:17   G. Matusiak  
  2007-09-05 08:58:52   G. Matusiak  
  2007-09-05 09:40:24   G. Matusiak  
  2007-09-05 09:44:15   G. Matusiak  
  2007-09-05 09:45:56   G. Matusiak  
  2007-09-05 09:47:00   G. Matusiak  
  2007-09-05 09:48:35   G. Matusiak  
  2007-09-05 10:29:51   G. Matusiak  
  2008-06-30 11:50:36   G. Matusiak   Aktualizacja
  2008-09-01 12:48:57   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-07-06 09:51:05   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-07-29 13:28:38   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-09-04 12:19:55   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-07-13 09:33:11   Tomasz Stefaniak   Aktualizacja
  2010-09-06 08:56:45   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-11-12 07:40:22   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-01-05 13:41:11   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-01-05 13:43:16   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-07-06 07:12:09   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2011-09-05 10:53:38   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-09-05 10:54:01   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-09-05 10:54:48   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-06-28 11:53:40   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-09-04 10:18:35   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-09-04 10:19:55   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-09-04 10:21:02   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-09-04 10:22:06   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-04-04 10:16:45   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-05-15 14:55:48   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-07-24 11:28:29   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-07-24 11:29:25   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-10-17 07:30:53   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-10-17 07:33:05   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-10-17 07:34:32   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-10-17 07:35:46   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-10-17 07:36:32   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-11-20 09:41:38   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-11-25 14:07:00   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-12-10 13:57:25   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2013-12-20 08:51:00   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-12-20 08:52:53   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-12-31 07:16:13   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-12-31 07:27:59   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-12-31 07:28:58   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-01-28 12:03:07   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-02-03 13:44:44   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-02-03 14:19:11   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-02-27 08:41:53   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-03-28 07:32:30   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-03-28 07:37:20   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-04-10 09:28:10   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-04-10 10:14:33   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-04-30 12:17:39   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-05-12 07:45:20   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-05-15 08:18:47   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-05-15 08:20:03   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-06-04 11:58:58   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-08-20 13:40:44   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-08-21 07:58:48   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-09-26 12:49:50   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-10-01 09:46:43   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-10-30 09:06:19   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-12-09 08:06:23   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-12-11 09:29:10   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-12-11 09:31:58   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-12-11 09:44:58   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-12-11 09:52:23   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-12-11 09:53:46   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-29 14:20:18   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-29 14:24:47   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-29 14:26:01   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-29 14:34:45   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-29 14:35:59   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-29 14:36:58   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-29 14:37:27   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-29 14:38:03   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-29 14:38:32   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-29 14:46:59   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-30 08:13:21   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-30 08:13:47   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-02-06 13:36:46   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-02-11 13:28:43   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-03-05 09:32:36   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2015-03-05 10:50:41   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2015-03-18 11:13:00   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2015-03-18 12:42:41   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-03-18 13:36:21   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-03-30 14:28:04   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-03-30 14:29:21   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-04-17 09:05:58   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-04-30 12:19:17   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-05-18 13:50:24   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-05-22 09:02:16   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-06-09 09:40:08   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2015-06-16 10:39:56   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2015-06-16 10:40:46   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2015-06-16 10:48:21   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-06-16 10:53:24   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-06-16 10:53:51   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-06-17 08:34:53   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-06-17 08:37:24   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-06-17 08:38:01   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-06-17 08:38:42   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-06-17 08:39:12   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-06-17 08:39:48   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-06-17 08:40:36   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-06-17 08:43:55   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-06-17 08:45:29   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-06-22 14:47:10   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-08-27 10:35:14   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-09-09 13:38:55   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-09-09 13:39:19   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-09-17 13:44:28   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2015-10-01 09:33:13   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-10-01 09:34:30   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-10-02 07:42:11   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-10-06 11:37:37   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-10-29 14:05:30   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2015-11-02 14:12:35   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-11-27 10:40:04   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-12-01 13:57:40   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-12-01 13:58:19   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-12-02 14:10:59   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-12-02 14:12:01   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-12-07 13:41:58   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-12-07 13:53:38   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-12-07 13:55:27   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-12-07 13:58:03   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-12-07 13:59:17   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-12-22 09:19:00   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-01-14 07:27:10   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-01-18 09:18:12   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-01-27 13:10:00   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-01-29 09:18:11   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-02-09 11:37:13   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-02-16 10:54:24   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2016-02-25 10:33:12   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-03-15 15:08:53   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-03-17 08:25:59   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-03-31 09:54:15   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-03-31 09:57:11   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-03-31 09:58:16   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-03-31 09:59:02   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-04-29 07:09:31   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-06-02 08:57:51   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-06-02 08:58:17   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-06-07 12:49:41   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-06-08 12:11:05   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-07-11 12:43:44   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2016-08-22 12:29:52   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-09-13 15:15:27   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2016-09-30 08:14:29   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-09-30 08:16:03   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-09-30 08:16:54   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-10-31 12:01:57   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-11-16 13:42:19   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-11-16 13:48:03   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-12-02 12:01:08   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-12-02 12:01:34   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-01-02 12:11:46   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-01-02 12:13:52   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-01-13 13:09:38   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-01-16 10:06:54   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-02-06 14:03:56   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-02-06 14:56:58   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-02-23 10:39:34   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-02-23 10:40:50   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-02-23 10:44:29   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-02-23 14:44:39   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-03-14 09:45:44   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2017-03-30 10:02:07   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-03-30 10:04:32   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-04-05 14:24:30   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-04-05 14:25:56   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-04-18 12:34:15   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-04-27 10:07:26   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2017-05-17 07:00:06   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-05-17 07:00:39   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-05-17 07:05:04   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-05-17 07:06:06   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-05-17 07:06:38   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-05-17 07:07:21   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-06-01 11:10:19   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-07-05 14:21:37   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-08-31 14:37:51   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-09-28 13:15:48   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-10-26 12:25:08   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-12-01 09:34:18   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2018-01-02 10:43:12   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-01-09 12:17:24   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-01-23 11:06:01   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-01-23 11:19:08   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-01-23 11:30:36   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-01-23 11:32:06   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-01-23 11:33:47   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-01-23 11:34:45   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-01-23 11:36:22   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-01-23 11:38:24   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-02-01 12:13:07   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2018-03-05 12:58:21   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2018-03-08 11:43:37   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-03-29 11:43:19   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2018-04-30 07:40:30   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-06-01 13:05:32   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-07-11 13:37:20   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-09-05 14:14:46   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2018-09-05 14:56:25   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2018-10-10 08:39:17   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-10-10 08:40:00   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-10-17 11:33:14   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-11-30 12:25:54   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-12-27 08:24:56   G. Matusiak   Aktualizacja
  2019-01-04 13:24:35   G. Matusiak   Aktualizacja
  2019-01-23 13:42:48   G. Matusiak   Aktualizacja
  2019-02-19 14:20:31   G. Matusiak   Aktualizacja
  2019-03-01 08:02:31   G. Matusiak   Aktualizacja
  2019-03-11 14:35:41   G. Matusiak   Aktualizacja
  2019-03-28 13:34:21   G. Matusiak   Aktualizacja
  2019-03-28 13:35:48   G. Matusiak   Aktualizacja
  2019-04-25 12:30:19   G. Matusiak   Aktualizacja
  2019-06-03 14:16:36   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2019-06-17 11:35:38   G. Matusiak   Aktualizacja
  2019-07-02 09:34:24   G. Matusiak   Aktualizacja