Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7627842
od 26 października 2005

Historia zmian artykułu
  2006-12-04 10:45:32   Grzegorz Matusiak   Utworzenie
  2006-12-04 10:48:46   Grzegorz Matusiak   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2006-12-04 10:50:48   Grzegorz Matusiak  
  2006-12-04 11:00:11   Grzegorz Matusiak  
  2007-02-07 07:56:35   Grzegorz Matusiak  
  2007-02-07 07:58:48   Grzegorz Matusiak  
  2007-02-07 07:59:48   Grzegorz Matusiak  
  2007-02-07 08:00:20   Grzegorz Matusiak  
  2007-02-07 08:01:00   Grzegorz Matusiak  
  2007-02-07 08:01:35   Grzegorz Matusiak  
  2007-02-07 08:02:10   Grzegorz Matusiak  
  2007-02-07 08:02:54   Grzegorz Matusiak  
  2007-02-07 08:03:38   Grzegorz Matusiak  
  2007-02-07 08:04:27   Grzegorz Matusiak  
  2007-02-07 08:05:18   Grzegorz Matusiak  
  2007-02-07 08:06:02   Grzegorz Matusiak  
  2007-02-07 08:06:46   Grzegorz Matusiak  
  2007-03-22 08:02:06   G. Matusiak  
  2007-03-22 08:02:26   G. Matusiak  
  2007-03-22 08:03:17   G. Matusiak  
  2007-03-22 08:03:59   G. Matusiak  
  2007-03-22 08:07:39   G. Matusiak  
  2007-03-22 08:09:03   G. Matusiak  
  2010-12-02 07:52:08   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-10-12 14:36:23   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2013-05-21 10:18:29   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-05-21 10:19:03   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-05-21 10:19:42   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-05-21 10:20:54   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-05-21 10:22:00   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-05-21 10:28:23   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-05-21 10:29:22   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-05-21 10:29:55   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-05-21 10:31:00   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-27 15:18:02   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-27 15:19:51   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-27 15:21:16   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-27 15:22:27   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-27 15:25:54   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-28 13:58:36   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-28 14:12:09   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2015-01-28 14:13:42   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2015-01-28 14:33:32   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-28 14:35:08   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-30 11:50:00   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-01-30 11:52:19   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-03-31 14:44:35   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-03-31 14:49:25   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-11-09 09:58:17   G. Matusiak   Aktualizacja